..

Ordinea de zi

Dispozitia 335/2020 

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Achim Eufimia Graziela;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean la domnului Kiszely Fabius Tiberiu;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Instalație fluide medicale pentru 80 paturi cu prize oxigen” Sanatoriu de Pneumoftiziologie Geoagiu, județ Hunedoara;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara    

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2020;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2020;  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale spitalelor de interes județean;  Buget San. Brad  Buget San. Geoagiu  Buget SJD  Doc;

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Hunedoara.  Doc;  Anexa

                        Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

 Ordinea de zi

Dispoziția 291/2020 

Procesul verbal

Proiecte de hotărâri: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Hunedoara; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; doc anexa1  anexa 2   anexa 3

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.87/2020 a Consiliului Județean Hunedoara privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.105/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Lift exterior la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public Județean Salvamont; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2020; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2020; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 2020.   doc   anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Puncte suplimentare

Informaţii în completare