Convocator

Minuta

Proces verbal

Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.47/2019 și prin Hotărarea Consiliului Județean Hunedoara nr.72/2019;   Anexa 1;   Anexa 2;   doc:

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.48/2019 si prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.73/2019;   Anexa 1;   Anexa 2;   doc;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru Valea Jiului;   Anexa 2;   doc;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea promovăriii în comun a Castelului Medieval al Corvinilor și implicit a Județului Hunedoara.   doc;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada Dealului – Municipiul Petroșani”;   Anexe:  - Memoriu SF;  Incadrare in zona;   Plan de situatie existent;   Plan de situatie proiectat V1;   Plan de situatie proiectat V2;   Profil proiectat;   Detaliu inel giratoriu;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Casa de cultură Municipiul Hunedoara”;   Anexe:   Partea scrisa;   Partea desenata;   doc;

Informaţii în completare