Proiect de ordine de zi

Minuta

Proces verbal

Dispozitia 506/2019

 

Proiecte de hotărâri 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2019; Doc
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019; Doc
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC APAPROD SA DEVA; Doc
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru 12 obiective de investiții de modernizare a unor drumuri județene; Doc
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 742A: Buceș - Dupăpiatră – Tarnița – limită județ Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D); Doc  Anexe: 1; 2; 3;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”; Doc
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș - Groș - Cerbăl – Socet – Feregi, tronson km 21+400 – km 24+900 și tronson km 25+600 – km 27+400”.  Doc  Anexe: 1; 2; 3; 4; 5;

Proiecte suplimentare:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unor intervenții temporare (adăposturi provizorii, toalete ecologice, montarea a două panouri fotovoltaice, completarea cu pământ a suprafețelor erodate de ploi), montarea unor borne topografice și realizarea unui sondaj geotehnic” în situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia;   doc;

 Proiect de hotărâre privind aprobarea redeschiderii circulației pe drumul județean DJ 685 pe tronsonul cuprins între Baraj Gura Apelor (km 33+290) – Cabana Rotunda – Poiana Pelegii (km 48+700) și restricționarea circulației autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 to.   doc;