Cariera (anunturi pentru posturile scoase la concurs)

 

____________________________________________________

ANUNT - prin hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, se interzic targurile si expozitiile de animale.

____________________________________________________

ANUNȚ - DALI desființare platformă de stocare temporară deșeuri Petroșani - Invitație de participare; - Caiet de sarcini; - Formulare; - Proiect contract;  - Clarificari1; - Clarificari 2;

____________________________________________________ 

ANUNT - Achizitie publica de servicii de elaborare a documentatiei pentru "Reparatii capitale paviment curte interioara a sediului Serviciului Judetean de Ambulanta Deva"   -Invitatie de participare;   - Caiet de sarcini;   - Contract;   Formulare;

____________________________________________________ 

Rezultatul final la evaluarea anuala a managementului la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara pentru anul 2017

____________________________________________________ 

ANUNT - Achizitie publica de servicii de dirigentie de santier la obiectivul "Modernizare DJ687, Santuhalm - Hunedoara - Calan"     - invitatie de participare;    -caiet de sarcini;     -clauze contractuale dirigentie;     -memoriu;     -formulare;

____________________________________________________

 ANUNȚ - Achiziție directă de lucrari de consolidare cosuri de fum aferente cladirii Consiliului Judetean Hunedoara:   - invitatie; - documentatie;

____________________________________________________

ANUNȚ - Achiziție directă de servicii de dirigenție de șantier pentru consolidare cosuri de fum aferente cladirii Consiliului Judetean Hunedoara:   - invitatie; - documentatie;  - clarificare;  - Prelungire durata de depunere oferte;   - *clarificare;

____________________________________________________

Rezultatul final la evaluarea anuala a managementului Teatrului de Arta Deva pentru anul 2017 

____________________________________________________

Rezultatul final al evaluarii managementului Teatrului Dramatic "I.D.Sirbu" Petrosani pentru anul 2017

____________________________________________________

ANUNȚ IMPORTANT - În atenția beneficiarilor și a potențialilor beneficiari ai măsurilor de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020.

____________________________________________________

Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru judetul Hunedoara

____________________________________________________

Contract linie de credit de investitie

____________________________________________________ 

ANUNȚ - Achiziție directă de servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții Baza Sportivă Băcia, - teren de sport - rest de executat - Invitație - Caiet de sarcini - Listă lucrări - Planșe - Formulare - Model contract

____________________________________________________

ANUNT - Achizitie publica de servicii de transport elevi - invitatie de participare;     caiet de sarcini lot1;     caiet de sarcini lot2;     formulare;     model contract.  - Prelungire invitatie

   - afisat in 4.04.2018

____________________________________________________

ANUNT RELUARE - Achizitie publica de servicii de dirigentie de santier la obiectivul "Modernizare DJ687, Santuhalm - Hunedoara - Calan"     - invitatie de participare;    - caiet de sarcini;     - clauze contractuale dirigentie;     - memoriu;     - formulare:

  - afisat in 11.04.2018

____________________________________________________

ANUNT - Acizitie publica de servicii intocmire expertiza tehnica, studiu geo, studiu topo, studiu hidraulic si studiu betoane pentru pod pe DJ667A, km12+200, peste raul Sibisel   - Invitatie de participare;  Caiet de sarcini;  Proiect contract; Formulare.

  - afisat in 26.03.2018

ANUNT - achizitie publica - dirigentie de santier pentru intretinere si reparatii drumuri    - invitatie;   - caiete de sarcini lot1;; Lot2; Lot3; Lot4; Lot5;   -     - Formulare dirigentie;   - Model contract;  Clarificare

 - afisat in 20.03.2018

 RELUARE ANUNT - Achizitie publica de servicii de evaluare a monumentului istoric Sarmisegetusa Regia - Gradistea de Munte  Invitatie de participare;  Caiet de sarcini;  Clauze contractuale; Formulare; Formular de oferta (puteti sa solicitati format excel la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

 - afisat in 20.03.2018

ANUNT (vechi) - Achizitie publica de servicii de evaluare a monumentului istoric Sarmisegetusa Regia - Gradistea de Munte - Invitatie de participare;  Caiet de sarcini;  Model contract; Formulare.

  - afisat in 28.11.2017

 ANUNT - Consiliul Judeţean Hunedoara face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2018.  Cerere de finantare - Culte;    Cerere de finantare - Cultura - Tineret;     Cerere de finantare - Sport;             

 - afisat in 28.02.2018

 ANUNT in legatura cu restricționarea circulației rutiere pe drumul județean D.J.700C: D.N.7 - D.J.700 (Săulești) la km.0+903, în perioada 22.02.2018-18.08.2018.

- afisat in 22.02.2018

 ANUNT - achizitie publica - dirigentie de santier pentru intretinere si reparatii drumuri    - invitatie;   - caiet de sarcini;   - Cantitati:  Hateg-HunedoaraOrastie;    - Formulare;   - Model contract;

 

ANUNT - privind inchiderea pe perioada iernii a unor sectoare de drumuri judetene

Planul operativ de actiune pe timpul iernii pentru drumurile judetene

 

PROPUNERI PENTRU PROGRAMUL NAȚIONAL DE ANIVERSARE A CENTENARULUI ROMÂNIEI PE ANUL 2018 

ANUNT:  achizitie directa documentatie tehnico-economica pentru "reparatii capitale paviment curte interioara la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara"    -   tema proiectare;    caiet de sarcini;    CU;    plan amplasament;    contract;     formulare;                     afisat in 25.10.2017

ANUNT - Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru analizarea noului proiect de management al managerului Muzeului Civilizației Dacice și Romane.    - Dispozitia + caietul de obiective;  Continuare;   Anexa;        Bugete: 2014;  2015;  2016;   Anexe la dispozitie;     -  Anunț desfășurare    - Rezultat etapa I  - Anunț rezultat - Rezultat final

Achizitie directa - servicii de dirigentie de santier pentru intretinere drumuri - invitatie de participare;   - Caiet de sarcini;   - Model de contract;   - Formulare;   Cantitatile de lucrari;

Achiziție directă Expertiză Tehnică drum tehnologic CMID Bârcea Mare - Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Model contract 

INVITATIE de participare privind achizitia de servicii pentru elaborarea documentatiei pentru consolidarea cosurilor de fum aferente cladirii Consiliului Judetean Hunedoara       Documentatie:   Tema de proectare;   Nota conceptuala;    Expertiza tehnica;   Caiet de sarcini;   Aviz de la Ministerul Culturii;    Autorizatie de construire;   Certificat de urbanism;   Punct de vedere al Agentiei pentru Protectia Mediului;   Contract;   Formulare;

REZULTATUL FINAL la evaluarea finală a managementului Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului relaţii externe, asocieri şi comunicare interinstituţională. 


 INVITATIE de participare privind achizitia directa a documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru 6 poduri                                                                 - caiet de sarcini  - formulare  - model contract  - clarificari.

 Studiu geotehnic pentru consolidare versant la km 36+600 pe DJ 705A - Invitație - Caiet de sarcini - Rapoarte - Formulare - Model contract - Clarificare

Expertiză tehnică pentru consolidare versant la km 36+600 pe DJ 705A - Invitație - Caiet de sarcini - Rapoarte - Formulare - Model contract

Concurs de promovare in grad profesional imediat superior a unor functionari publici din aparatul de specialitate al CJH

Serviciile de cadastru și întăbulare (prima înscriere) pentru imobilele aparținând patrimoniului public al județului Hunedoara - Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Model contract

Rapoartele comisiei de evaluare a cererilor de finantare depuse de furnizorii privati de servicii sociale conform HCJ Nr.94/2017  - 18.05.2017

Procesele verbale de selectie intocmite de comisia de evaluare a cererilor de finantare depuse de furnizorii privati de servicii sociale conform HCJ Nr.94/2017  - 18.05.2017

Achiziție directă de execuție lucrări privind ,,Protecţia conductei de transport gaze naturale Dn 500 Haţeg – Paroşeni – Turcineşti (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 (Merişor) – Dealu Babii – Vulcan, km 5+010-10+000’’ Invitație - Proiect tehnic - Formulare 1 - Formulare 2 - Model contract - Desene - Listă fără valori

Consiliul Judeţean Hunedoara,  face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2017

    * Hotararea HCJ 40/2017;    

    * Formulare:  Culte;   Sport;  Cultura - tineret - social - asociatii;  

REZULTATUL FINAL la evaluarea anuală a managementului Teatrului de Artă Deva

REZULTATUL FINAL la evaluarea anuală a managementului Muzeului Civilizației Dacice și Romane

Rezultatul evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu"

ANUNȚ IMPORTANT - În atenția beneficiarilor și a potențialilor beneficiari ai măsurilor de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020.

Consiliul Judetean Hunedoara organizeaza concurs de proiecte de management pentru Teatrul Dramatic "Ion D Sirbu" Petrosani;                       afisat in 16.03.2017  

                  * Rezultatul final

                  Rezultat concurs

                 * Rezultatul primei etape - analiza proiectelor de management

                 * Data si locul desfasurarii sedintelor comisiei de concurs

                 * Rezultatul selectiei dosarelor;    

Model de cerere de inscriere la concurs

Caiet de obiective   - anexa 1;   - anexa 2;   - anexa 3 contine situatii financiare dupa cum urmeaza:  201420152016

Regulament de organizare si desfasurare a concursului

Modele de declaratii pe propria raspundere si de adeverinta

------------

Reluare concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara;                      afisat in 16.03.2017      

              *Rezultatul final

             * Rezultatul concursului

               * Rezultatul primei etape – analiza proiectelor de management

               * Anunț susținere interviu

               * Rezultatul selectiei dosarelor

Model de cerere de inscriere la concurs

Caiet de obiective   - anexa 1;   - anexa 2;   - anexa 3 contine situatii financiare dupa cum urmeaza: Ansamblul Profesionist Dragan Muntean 201420152016 si Centrul Judetean de Promovare a Culturii Traditionale 201420152016

Regulament de organizare si desfasurare a concursului

Modele de declaratii pe propria raspundere si de adeverinta

Anunt: Se supune consultarii publice 'Proiectul de buget propriu al Judetului Hunedoara pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018 - 2020'

Invitatie de participare privind atribuirea contractului de servicii: Elaborare documentatii tehnico - economice si consultanta la elaborarea cererii de finantare privind Cre~terea eficientei energetice a cladirilor Centrul de Plasament Brad, Centrul de Ingrijire si Asistenta Petrila si Centrul de Ingrijire si Asistenta Paclisa 1  ---  caiet de sarcini; ---  contract Lot 1 si 2;  ---  contract Lot3;  ---  extras CF Lot1;  Lot2;  Lot3;  ---  formulare;  ---  Plan de situatie Lot1;  Lot2;

Anunt: Consiliul Judetean Hunedoara supune consultarii pubice ,,Proiectu l de hotarare privind aprobarea regulamentelor pentru finantarea furn izorilor privati, acreditati ca furnizori de servicii sociale in domeniul protectiei copilului si in domeniul protectiei persoanei adulte cu handicap I persoanei varstnice"    expunere de motive;    anexa 1;    anexa 2;

Consiliul Judetean Hunedoara organizeaza concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara;                       afisat in 15.02.2017       REZULTATUL SELECTIEI DISARELOR;       REZULTAT FINAL;

Model de cerere de inscriere la concurs

Caiet de obiective   - anexa 1;   - anexa 2;   - anexa 3: Situatii financiare dupa cum urmeaza: Ansamblul Profesionist Dragan Muntean 201420152016 si Centrul Judetean de Promovare a Culturii Traditionale 201420152016

Regulament de organizare si desfasurare a concursului

Modele de declaratii pe propria raspundere si de adeverinta

------------

- Servicii de dirigenție de șantier aferente amenajare mansardă ISU Hunedoara - Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Model contract

           Calendarul targurilor si pietelor - 2017

 In urma ședinței de îndată din data de 19 decembrie 2016, conducerea Consiliului Județean Hunedoara are următoarea componență:

  •  MIRCEA-FLAVIU BOBORA – președinte
  • DANIEL-COSTEL ANDRONACHE – vicepreședinte
  • SORIN-ADRIAN VASILESCU - vicepreședinte

 Biroul de presă

   

COMUNICAT

În urma ședinței de constituire a noului Consiliu Județean Hunedoara din 25 iunie 2016, au fost validate mandatele celor 33 de consilieri județeni aleși, 18 consilieri ai PSD și 15 consilieri ai PNL, după cum urmează:

PSD
Laurenţiu Nistor, Sorin-Adrian Vasilescu, Ioan-Dumitru Ştaier, Rodica Dimulescu, Maria Ivănişi, Daniel-Costel Andronache, Mircea-Flaviu Bobora, Petru Hodor, Ioan Demeter, Eduard Felciuc, Ancuţa-Elena Suciu, Doiniţa-Maria Bălănesc, Ioan Hirghiduşi, Mircea-Marcel Popa, Aurel-Vasile Circo, Alin-Cosmin Iovănescu, Lucian-Ioan Rus şi Victoria-Alina Dunca.

PNL
Adrian-Nicolae David, Vetuţa Stănescu, Dorin-Oliviu Gligor, Liviu-Marius Antal, Florin Mârza, Martin Ionel Burlec, Ovidiu-Ioan Popa, Valeriu Bejinariu, Dan-Adrian Magheru, Valentin Popescu, Ionuţ-Lucian Şimon, Ovidiu Vlad, Oana-Elisabeta Frânc, Lenuţa Armean şi Florian Toma.

      Arhiva Anunturi

Informaţii în completare