Proiect ordine de zi

Minuta

Proiecte de hotarari

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara; - Anexa; - Doc
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2019 - 2020 - Doc
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș; - Doc
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara - Doc
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul şcolar 2019 - 2020 - Doc
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în patrimoniul Județului Hunedoara a unor echipamente achiziţionate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – ADIVEST în etapa I a proiectului regional comun ”Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”- cod SMIS 13464, finanțat prin POR 2007-2013 - Doc
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate până la data de 30 iunie 2023 - Doc
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Mongolia a unei delegații a Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani; - Doc
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/centru cibernetic” Muzeu vechi Constantin Daicoviciu; - Doc
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Intervenții în regim de urgență privind punerea în siguranță a obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” - Doc
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”  - Anexe: 1; 2; 3; 4; 5; Doc
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 672C: Limită Județul Gorj – Valea de Pești – DN 66 A, km 40+776 – 50+309”  - Anexe: 1; 2; 3; 4; Doc
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva; - Doc
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019; - Doc
 15. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019Doc
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019; - Anexa ; Doc ; 
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; Doc ; Buget SPAMI ; Buget MCDR ; Buget Biblioteca
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, pe anul 2019; - Anexa Doc
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; - Anexa 1 și 2Anexa 3 - Doc 1 ;Doc 2Doc 3
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare și înfrățire între Județul Hunedoara din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova - Doc
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reparații capitale la acoperișul Muzeului de Istorie Locală și Etnografie Brad”; Doc
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ” „Realizarea unor intervenții temporare (adăposturi provizorii pentru oameni, toalete ecologice, montarea a două panouri fotovoltaice, completarea cu pământ a suprafețelor erodate de ploi), montarea unor borne topografice și realizarea unui sondaj geotehnic” în situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia; Doc
 23. Proiect de hotarare privind abrobarea procedurii de atribuire p ebaza de anunt public, pe o periada de 60 de zile, a unor trasee cuprinse in Programul de transport judetean pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judetean, valabil pana la 30.06.2023 ; Doc
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani”; ;   doc;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara” și aplicarea în cadrul Programului privind închiderea depozitului de deșeuri municipale neconforme;

     doc;
 26.  Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor drumuri aparținând proprietății publice a Comunei Sarmizegetusa, care asigură accesul rutier la situl arheologic „Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, în vederea realizării unor lucrări de modernizare sau reabilitare;    doc;

 27. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Judetean nr. 141/2019, privind adoptarea unor masuri pentru indeplinirea obligatiilor de mediu, referitoare la inchiderea depozitului neconform de deseuri menajere Uricani;Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Judetean nr. 141/2019, privind adoptarea unor masuri pentru indeplinirea obligatiilor de mediu, referitoare la inchiderea depozitului neconform de deseuri menajere Uricani;   doc;

ÎN ATENȚIA CONSILIERILOR JUDEȚENI

 În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să completați și să depuneţi o declaraţie de avere şi două declaraţii de interese, actualizate, până la data de 14 iunie 2019, la sediul Consiliului Județean Hunedoara.

Puteți descărca următoarele documente : 1. Formular editabil pentru Declarația de avere ; 2. Formular editabil pentru Declarația de interese ; 3. Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese, elaborat de Agenția Națională de Integritat - 20194. Ghid privind incompatibilitatile și conflictele de interese, elaborat de Agenția Națională de Integritate – 2019. 

----------------------------------------------------------------

 

Proiect de ordine de zi

Proiecte de hotarari

1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul II 2019;   doc;

2. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul II 2019;   doc;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019;   doc;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean HunedoaraDGASPC:   Teatrul Deva;   doc;

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019;   doc;

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva;   doc;

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;   doc;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686D - tronson km 1+055 (localitatea Brazi) - km2+200 (localitatea Râu de Mori) și asupra drumului județean DJ 686 - tronson km 8+700 (localitatea Unciuc) – km 18+100 (localitatea Suseni);   doc;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686 pe sectorul: km 18+250 (zona Suseni) - km 27+700 (zona Râuşor-pârtie);   doc;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686 - tronson km 24+900 (zona Râușor-Varaticu) – km 27+700 (zona Râuşor-pârtie);   doc;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Desființare platforma de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Petroșani”;   doc;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani”;   doc;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Demolare clădiri anexă în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva”;   doc;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SRL.   doc;

15. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pârvan Ilie;   doc;

Proiect de ordine de zi

Minuta

Proiecte de hotărâri 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2019; Doc
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019; Doc
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC APAPROD SA DEVA; Doc
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru 12 obiective de investiții de modernizare a unor drumuri județene; Doc
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 742A: Buceș - Dupăpiatră – Tarnița – limită județ Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D); Doc  Anexe: 1; 2; 3;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”; Doc
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș - Groș - Cerbăl – Socet – Feregi, tronson km 21+400 – km 24+900 și tronson km 25+600 – km 27+400”.  Doc  Anexe: 1; 2; 3; 4; 5;

Proiecte suplimentare:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unor intervenții temporare (adăposturi provizorii, toalete ecologice, montarea a două panouri fotovoltaice, completarea cu pământ a suprafețelor erodate de ploi), montarea unor borne topografice și realizarea unui sondaj geotehnic” în situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia;   doc;

 Proiect de hotărâre privind aprobarea redeschiderii circulației pe drumul județean DJ 685 pe tronsonul cuprins între Baraj Gura Apelor (km 33+290) – Cabana Rotunda – Poiana Pelegii (km 48+700) și restricționarea circulației autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 to.   doc;

Informaţii în completare