Proiect ordine de zi

Dispozitia 633/2019

 

Proiecte de hotarari

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019;     Anexa;     doc;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019;     doc:

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”.     Anexa 1 DALI;     Anexa 2;     Plansa;     doc;

Studii si avize: Studiu arhitectural; Plan topografic; Orar Forma; Memoriu intabulare 2006; Extras informare; CU + CF; Acord mediu + ADI D; Expertiza tehnica;

Parte desenata: 00 Plan topografic, A01 plan de incadrare in zona; A02 plan de situatie existent; A03 plan de situatie propus; A04 plan parter existent; A05 sectiuni existenteA06 fatade existenteA07 plan de interventii pentru demolari; A08 plan de interventii pentru adaugiri; A09 plan parter propus; A10 sectiuni propuse; A11 fatade propuse; A12 studiu fatada - analiza compozitionala; A13 studiu fatada - prezentare interventie; A14 plan existent; A15 fatade existent; A16 sectiuni existent; A17 plan propus; A18 sectiuni propuse; E01 instalatii electrice de iluminat; E02 instalatii electrice de prize si forta; IS.1 plan parter; IT.1plan parter;

 

Informaţii în completare