Intrebari frecvente  

Sectiunea- Despre Consiliul Judetean Hunedoara

          Legislatie (organizarea si functionarea institutiei) 

         Conducere:

Lista persoanelor din conducere

Agenda conducerii

          Organizare:

         Regulament de Organizare si Functionare

                             Organigrama  și  Stat de functii

                Lista si datele de contact ale Instituțiilor subordonate;

Link-uri catre site-urile Instituţiilor Subordonate

Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Hunedoara

          Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

          Programe si strategii

          Rapoarte si studii

 Sectiunea - Informarii de interes public

          Solicitare informatii. Legislatie

               Numele si prenumele persoanelor Responsabile pentru L544/2001

                Formular pentru solicitare in baza L544/2001 

                Modalitate de contestare a deciziei 

                Lista cu documentele de interes public  - Lista documentelor produse/gestionate

               Rapoarte de aplicare a L544 din 2001 

 Buletin informativ anual 2022

Buletin informativ anual 2023

          Buget din toate sursele de venituri

                Buget pe surse financiare

                Execuția bugetară

                Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative

Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ:   2021; 2022; 2023;

                Bilanturi contabile

 

          Achizitii publice

                Programul anual al achizitiilor publice

                Contractele de achiziție publică

              

         Formulare-tip

 Formulare tip  -  format doc - Legea 544

 Declaratii de avere si interese 

Comisia paritară

Protecția datelor cu caracter personal

Transparență decizională

         

Sectiunea - Contacte

Datele de contact ale Consiliului Judetean Hunedoara                           

Programul de functionare a institutiei - programul cu Publicul

Relații cu presa

Programul de Audienţe

Petitii

Integritate instituțională

CODUL ETIC pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

Raportul consilierului de etică pentru anul 2022:  Anexa 1; Anexa 2.

Raport pe anul 2023 al comisiei pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit

Raport pe anul 2021 al comisiei pentru evaluarea și inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit

Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 

Plan de integritate al Consiliului Județean Hunedoara 2022-2025

Informaţii în completare