În 25 aprilie 2018, Consiliul Județean Hunedoara a redepus prin aplicația MySMIS, în vederea finanțării din fonduri europene nerambursabile, proiectul cu titlul „Conservare, Restaurare la Amfiteatrul și Forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa“. Dacă proiectul va fi admis, finanțarea va fi asigurată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 -“Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”. În 25 aprilie 2018, Consiliul Județean Hunedoara a redepus prin aplicația MySMIS, în vederea finanțării din fonduri europene nerambursabile, proiectul cu titlul „Conservare, Restaurare la Amfiteatrul și Forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa“. Dacă proiectul va fi admis, finanțarea va fi asigurată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 -“Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”. Obiectivul general al proiectului urmărește impulsionarea dezvoltării locale și regionale, integrate și durabile, prin valorificarea potențialului turistic și cultural național, prin activități de conservare, restaurare la Amfiteatrul și Forul Roman din Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, monument istoric de mare însemnătate situat în Țara Hațegului, pe raza comunei Sarmizegetusa.  
În cadrul proiectului vor fi realizate lucrări de conservare și restaurare a Amfiteatrului roman, conservare și restaurare a Propylon-ului din cadrul Forului, restaurarea obiectivului Baza mare din cadrul Forului, crearea de accese facile pentru vizitarea Amfiteatrului, inclusiv de către persoane cu dizabilități prin realizarea unei alei perimetrale în suprafață de 625 mp.
Valoarea totală a proiectului este de 20.922.196,47 lei (inclusiv TVA). Proiectul se află în faza de evaluare administrativă și eligibilitate.

Informaţii în completare