În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să  completați și să depuneţi o declaraţie de avere şi două declaraţii de interese, actualizate,  până la data de 15 iunie 2018, la sediul Consiliului Județean Hunedoara.

            Puteți descărca următoarele documente : 

  1. Formular editabil pentru Declarația de avere ;
  2. Formular editabil pentru Declarația de interese ;
  3. Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese, ANI - aprilie 2018 ;
  4. Ghid privind incompatibilitatile și conflictele de interese, ANI - aprilie 2018.

 

           

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

MARIANA DANIELA BÎRSOAN

Informaţii în completare