Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 223/2024

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.373/2023 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2024; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Instalare panouri fotovoltaice la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Păclișa, comuna Totești, județul Hunedoara”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Informaţii în completare