times new roman 12

Formulare si documente tip

 

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul administrarea domeniului public și privat, agenți economici, monitorizare servicii comunitare de utilitate publică – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe;

  • consilier, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții;

 

Concursuri finalizate