Convocator

Minuta

Proces verbal

Proiecte de hotarari:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;   doc:

 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;   doc:

 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;   doc;

 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 și a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate până la data de 02 decembrie 2019;   doc;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;   doc;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;   doc;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;   doc;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a programului de tabere ”ARC”, ediția 2019;   doc;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Institutul Național al Patrimoniului, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public;   doc;

 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016;   doc;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile reprezentând sectoare de drumuri județene;   doc; ANEXA 1ANEXA2ANEXA3ANEXA4

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2019 și modificarea programului de investiții anexă la buget;   doc;

Suplimentare:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;   doc;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (Faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spații RMN la Spitalul Județean de Urgență Deva”;    Anexa:  parte scrisa;   parte desenata;   doc;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construire clădire pentru radioterapie”;   Anexa;   doc