TimesNewRoman11

 

 

Hotararea 1 Aprobarea utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul exerciţiului bugetar 2017

Hotararea 2 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018

Hotararea 3 Numirea în funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Hotararea 4 Aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean

Hotărârea 5 Aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Valea Jiului

Hotărârea 6 Aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2018” 

Hotărârea 7 Aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 8 Aprobarea încheierii Convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui

Hotărârea 9 Atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea 10 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru ”Intervenție de urgență pentru consolidarea coșurilor de fum aferente Consiliului Județean Hunedoara”

Hotărârea 11 Încheierea actelor adiționale ale unor convenții de parteneriat dintre Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara cu furnizorii privați acreditați de servicii sociale

Hotărârea 12 Aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență”

Hotărârea 13 Aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor şi profesorilor din instituţiile de învăţământ din judeţul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la etapa judeţeană a Olimpiadelor Naţionale Şcolare

Hotărârea 14 Aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș

Hotărârea 15 Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021

Hotărârea 16 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018 

Hotărârea 17 Modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara

Hotărârea 18 Solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Orăștie în domeniul public al Județului Hunedoara

 

Informaţii în completare