Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 226/2024

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2024, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice Consiliului Național al Audiovizualului; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul: „Investiții în infrastructura publică a laboratorului de genetică și anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat - Spitalul Județean de Urgență Deva”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Hunedoara la „Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice non-profit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale” și aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “INSTALARE SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE LA CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITATI PACLISA, COMUNA TOTESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA”. Doc. Anexa. Anexa2.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Informaţii în completare