Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 186/2024

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Instalare sistem de iluminat arhitectural pe sediul Consiliului Judeţean Hunedoara”; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:„Modernizarea clădirii Centrului de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Păclișa nr.3”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.25/2024 privind aprobarea înființării Asociației Club Sportiv F.C.CORVINUL HUNEDOARA 1921; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor aferente investiției; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A: Orăștie – Costești –Sarmizegetusa Regia, km 2+200 – km 19+465“ aprobat pentru finanțare prin Programul Regional Vest 2021-2027, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2024, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

Puncte suplimentare

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;  Anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

     2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

      3. Proiect de hotărâre privind trecerea unei clădiri din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara și aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc și parcare în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva, după demolare clădire C7”;   Doc;   Anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

Informaţii în completare