Proiect de ordine de zi

Minuta

Proces verbal

Dispozitia 727/2019

 

Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Magheru Dan Adrian;     doc;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Morar Nicolae Simion;     doc;

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Stănescu Vetuța;     doc;

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție U.P.U. - S.M.U.R.D. la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;     doc;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2020;     doc;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT- Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Moţii, Ţara de Piatră”;     doc;

7. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul IV 2019;     anexe;     doc;

8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul IV 2019;     doc;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019;     doc;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva pe anul 2019;     doc;

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general la finalizarea procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Sântămăria Orlea, județul Hunedoara”;     doc;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui;     doc;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii, acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara;     doc;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ 709F: DN7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km.4+910 – km. 6+600”;     doc;

 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui microbuz către Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani;     doc;

PUNCT SUPLIMENTAR

Informaţii în completare