Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 359/2024

 

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 2024; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul II 2024; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare - D.T.A.D. și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Demolare clădire morgă la Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Păclișa; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare - D.T.A.D si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Demolare clădire remiză PSI la Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Paclișa; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare - D.T.A.D. și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Demolare clădire spălătorie, capelă, magazie la Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Petrila; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 355/2024

Minuta

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Investiții în infrastructura Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr 6 la acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în vederea finanțării în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 4, Intervenția Regională IR 4.lA Mobilitate Urbana sustenabila, apelul de proiecte nr. PRV/254/PRV _P4/0P2/RS02.8/PRV _A25, etapa a II-a; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2024, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc. Anexe.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2024, virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; Doc. Anexe.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Deva, virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; Doc. Anexe.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 346/2024

Minuta

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.211/2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Investiții în sistemele Informatice și în Infrastructura digitală a Spitalului Județean de Urgență Deva”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Județul Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta: 7 - Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Cod apel: MS-733 aferent I3.3.; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.129/2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții„MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”, aprobat pentru finanțare prin Programul Regional Vest 2021-2027, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 66/2024 privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”, a cheltuielilor proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara - lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beriu și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Orăștioara de Sus, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 5 – Regiune conectată, Obiectiv specific RSO3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)Intervenția Regională 5.1A - Drumuri județene, Apel de proiecte nr PRV/5.1A/1; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.43/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, cu modificările ulterioare; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

Informaţii în completare