.

.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Legislația în domeniul datelor cu caracter personal

  • Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201834

Informare prelucrare date

 

Informaţii în completare