...

Proiectul ordinii de zi 

Minuta

Procesul verbal

Dispozitia 241/2020 

Proiecte de hotarari:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, judeţul Hunedoara Doc;  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru Județul Hunedoara aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu USTACC (Unitate de Supraveghere si Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) și Secția de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”;  Doc;  Anexa 1  Anexa 2

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc; Anexe

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale a UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” pentru anul bugetar 2020  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Hunedoara și Uniunea Artiștilor Plastici din România;  Doc;

Inițiator: vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Doc;  Anexa 1  Anexa 2.1  Anexa 2.2  Anexa 3

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului 5159 din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unui sector de drum de interes județean din DJ 742B, cuprins între km 0+000 – km 0+725 în drum de interes local și aprobarea trecerii acestuia din proprietatea publică a Județului Hunedoara și administrarea Consiliului Județean Hunedoara în proprietatea publică a Comunei Buceș și administrarea Consiliului Local al Comunei Buceș;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;  Doc;  Anexe

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2020  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare directorului financiar-contabil al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, pe anul 2020  Doc;  Anexa 1 și 2  Anexa 3

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Apa Serv Valea Jiului  S.A.  Petroşani;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Puncte suplimentare

       Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

 

Proiectul ordinii de zi 

Minuta

Procesul verbal

Dispozitia 214/2020 

Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Preasfințitului Alexandru Mesian, Episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Agenției de Dezvoltare Economico - Socială a Județului Hunedoara;    doc;  

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;     doc;     anexe; anexa 3

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu privire la proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgenta Deva”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014– 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.158/2019 privind aprobarea dezmembrării unor imobile reprezentând tronsoane de drumuri județene;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2019 ale S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă și periodică drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

9. Proiect de hotărâre privindanaliza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul II 2020  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

10. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul II 2020  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;  Doc;   anexa1 Biblioteca;   anexa2 Teatrul Petrosani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad pe anul 2020, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la bugetdoc13  anexe  Sanatoriu Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

14. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bobora

Puncte suplimentare:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora 

.

Ordinea de zi.

Minuta

Procesul verbal

Dispozitia nr. 222/10.08.2020

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor sectoare de drum aparținând proprietății publice a Municipiului Petroșani;  Doc;

Inițiatori: Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian,  Popescu Viorica, Dămian Dana, Chivu Cristina – consilieri județeni

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) și Secția de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Inchiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan”;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică drumuri județene,  aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;  Doc 1;  Anexa;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget , ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;  Doc;  Anexa;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara 

Informaţii în completare