times new roman 12

Anunț - Consiliul Județean Hunedoara organizează examen de promovare în grad imediat superior celui deținut a unor funcționari publici de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Formular înscriere

- Servicul administrație publică locală, relații publice, ATOP - rezultatul selecției dosarelor, rezultatul probei scrise, rezultatul probei interviu, rezultatul final

- Serviciul relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională - rezultatul selecției dosarelor, rezultatul probei scrise, rezultatul probei interviu, rezultatul final

- Compartimentul managementul unităților de asistență medicală - rezultatul selecției dosarelor, rezultatul probei scrise, rezultatul probei interviu, rezultatul final

 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț - Formular înscriere - Model adeverință     - Rezultatul selectiei dosarelor    - Rezultatul contestatiei     - Rezultatul probei scrise - Rezultat interviu - Centralizatorul final

 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul Dramatic "Ion D Sirbu" Petrosani:  - Anunt;   Regulament de organizare si desfasurare;    Caiet de obiective;   Bugete: 2016201720182019;   Stat de functiiOrganigramaROF;  Anexe: doc pdf Rezultatul selecției dosarelor  Rezultatul primei etape - analiza proiectelor de management  Rezultatul concursului  Suspendarea executării concursului de proiecte de management

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie - Anunt;   formular inscriere -  (pdf);    model adeverinta  vechime;    (docpdf)

- Serviciul avizare, autorizatii si disciplina in constructii: - rezultatul selectiei dosarelor; rezultatul probei scrise; Rezultat interviu Rezultat final

- Serviciul achizitii publice: - rezultatul selectiei dosarelor; rezultatul probei scrise     rezultatul contestației rezultatul probei interviu rezultat final

- Serviciul administrarea domeniului public si privat, agenti economici, monitorizare servicii comunitare de utilitati publice - rezultatul selectiei dosarelor;   - rezultatul contestatiei;  - rezultatul probei scrise

----------------------------------------------------------------------------- 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a personalului contractual din Serviciul Administrativ - Anunț - Rezultatul final

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I din cadrul Serviciului administrativ - Anunț - Rezultatul selecție dosarelor - Rezultatul probei scrise;   Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Informatizare – Direcția administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț;  - Rezultatul selectiei dosarelor;   - Rezultatul probei scrise;   - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a personalului contractual din Serviciul Administrativ - Anunt;    - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul final;

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut;   - Formular de inscriere: - format PDF;  - format DOC;

- Serviciul Achizitii - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor; - Rezultat proba scrisa; - Rezultatul probei interviu;  - Rezultat final;

- Serviciul Administratie Publica Locala - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor; - Rezultat proba scrisa; - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final;

- Serviciul Juridic - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor; - Rezultat proba scrisa; - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final;

- Compartimentul culte, sport, activități culturale - Anunt: - Rezultatul selectiei dosarelor;  - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final;

- Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Gestiunea Localităților - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor;  - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul probei interviu - Rezultatul final;

   

----------------------------------------------------------------------------- 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe. - Anunt - Model adeverință - Rezultatul selecției dosarelor;   - Rezultatul probei scrise;  - Rezultatul probei interviu;    - Rezultatul final.

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul II, din cadrul Serviciului Administrativ – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe - AnunțRezultatul selectiei dosarelor;   Rezultatul probei scrise;     Rezultat interviu;    Rezultat final;

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț - Formular înscriere - Adeverință vechimeRezultat selectie dosare; Rezultat proba scrisaRezultatul probei interviu Rezultatul final

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II, din Serviciul Investiții – Direcția tehnică și investiții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț - Formular înscriere - Adeverință vechimeRezultatul selectiei de dosare;    Rezultatul probei scrise;     Rezultatul probei interviu;   Rezultatul final;

----------------------------------------------------------------------------- 

Concursuri finalizate

Informaţii în completare