-

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispozitia 249/2020

Minuta

 

Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul de asociere nr.14017/14.09.2018/407/17.09.2018 între Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții “Reabilitare Casă de Cultură din Municipiul Hunedoara”;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș – Groș – Cerbăl – Socet – Feregi, tronson km 21+400 – km 24+900 și tronson km 25+600 – km 27+400”;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;    Anexa;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajarea în sens giratoriu a intersecției DN 7: km 383+630 cu DJ 700: km 5+600”;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în justiţie;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și a cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru Proiectul „Modernizare și dotare laborator de radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere cabinet pediatrie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – Județul Hunedoara ”, cod SMIS 126695;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2019 și aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;       anexa;    doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;      anexa;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

14. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020;      doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public de călători și a documentației de atribuire privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public de călători prin curse regulate între localitățile din Valea Jiului, în cadrul proiectului „Linia Verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului”      doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC ZONAL GREEN LINE VALEA JIULUI SRL în cadrul proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului”;      doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Proiecte suplimentare:

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a Festivalului „CÂNTEC PENTRU PRIETENI – IN MEMORIAM TATIANA STEPA” - ediția 2020;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

• Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.291/2019 pentru aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr 55/2017, cu modificările și completările ulterioare;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

• Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie si U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță" din municipiul Orăștie, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie ”;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

...

Proiectul ordinii de zi 

Minuta

Procesul verbal

Dispozitia 241/2020 

Proiecte de hotarari:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, judeţul Hunedoara Doc;  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru Județul Hunedoara aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu USTACC (Unitate de Supraveghere si Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) și Secția de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”;  Doc;  Anexa 1  Anexa 2

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc; Anexe

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale a UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” pentru anul bugetar 2020  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Hunedoara și Uniunea Artiștilor Plastici din România;  Doc;

Inițiator: vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Doc;  Anexa 1  Anexa 2.1  Anexa 2.2  Anexa 3

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului 5159 din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unui sector de drum de interes județean din DJ 742B, cuprins între km 0+000 – km 0+725 în drum de interes local și aprobarea trecerii acestuia din proprietatea publică a Județului Hunedoara și administrarea Consiliului Județean Hunedoara în proprietatea publică a Comunei Buceș și administrarea Consiliului Local al Comunei Buceș;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;  Doc;  Anexe

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2020  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare directorului financiar-contabil al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, pe anul 2020  Doc;  Anexa 1 și 2  Anexa 3

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Apa Serv Valea Jiului  S.A.  Petroşani;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Puncte suplimentare

       Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

Ordinea de zi.

Minuta

Procesul verbal

Dispozitia nr. 222/10.08.2020

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor sectoare de drum aparținând proprietății publice a Municipiului Petroșani;  Doc;

Inițiatori: Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian,  Popescu Viorica, Dămian Dana, Chivu Cristina – consilieri județeni

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) și Secția de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Inchiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan”;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică drumuri județene,  aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;  Doc 1;  Anexa;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget , ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;  Doc;  Anexa;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara 

Informaţii în completare