...

Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 50/2020

Minuta

Procesul verbal 


 Proiecte de hotărâri

 

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Vlad Ovidiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, în județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de Șef secţie Pneumologie, Șef secţie Urologie, Șef Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie, Șef Serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, Șef secţie Oncologie medicală și Șef secţie Boli infecțioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Baia de Criș;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea tronson de aducțiune a apei potabile Baniu – Dobra, comuna Dobra”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023;  Doc;  Doc 1;  Anexă

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara;  Doc;  ADEH BIBLIOTECA CENTRUL DE CULTURA CJRAE CPC SIMERIA D.LEONIDA PETROSANI DGASPC EVIDENTA PERSOANELOR ID SARBU MUZEU O.DENSUȘEANU CĂLAN R.STEINER HD SALVAMONT SPAMI TEATRUL DEVA UAMS BAIA DE CRIȘ

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 ale spitalelor publice de interes județean;  Doc;  SJU TBC BRAD TBC GEOAGIU

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Judeţean Hunedoara în vederea finanţării şi organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor şcolare județene în anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă,  sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2019 – 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – sediul Consiliului Județean Hunedoara, Deva, județ Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara (ADEH);  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Hunedoara” domnului Marian Boboc, scriitor și publicist;   Doc;

Inițiatori: Bălănesc Doinița Maria și Hirghiduși Ion – consilieri județeni

Puncte suplimentare

Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reparații și modernizare a sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara situată în municipiul Deva, Bulevardul Iuliu Maniu nr.18”  Doc;

Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției anuale a Consiliului Județean Hunedoara către Asociația SALVITAL Hunedoara pe anul 2020  Doc;

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020

Informaţii în completare