.

Proiectul ordinii de zi

Dispozitie 95/2020

Minuta

Procesul verbal

Proiecte de hotarari

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Dămian Dana; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.246/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu”; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef al Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef Secție urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre validarea rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef Secție pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROȘANI pe anul 2019doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2020 – revizuit;  doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 668A: Strei Sîngeorgiu(DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km 12+410 – km 15+410” doc;

            Inițiator: vicepreședinte Andronache Daniel Costel

 1. Proiect de hotărâre privind premierea domnului Marius Avram Iancu pentru clasarea pe locul 3 la Maratonul „ULTRA ARCTIC 6633” – ediția 2019;  doc;

            Inițiator: grupul consilierilor județeni PNL

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.40/2020 privind încetarea administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara (ADEH);   doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;   doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;   doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, pe anul 2020;  doc;  Anexe;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;   Anexe;  doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2020;    Anexe: 1;   2;   3;   4;   5;   6;   doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020;  doc;

  Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui sector de drum aparținând proprietății publice a Comunei Ribița în vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare;  doc;

                        Inițiator: președinte Bobora Mircea Flaviu

Informaţii în completare