.

Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 103/2020

Minuta

Procesul verbal 


 Proiecte de hotărâri

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Gherman Petre Lucian;     doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției Consiliului Județean Hunedoara pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României către Asociația Salvital Hunedoara     doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2020    doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara   doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva,   precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget,  pe anul 2020    doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- Băcâia - lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – Buceș, km 33+100 – km 34+ 900 “    doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- Băcâia - lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – Buceș, km 33+100 – km 34+ 900 “        parte desenata        parte scrisa     doc

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

Informaţii în completare