-

 

Proiectul ordinii de zi

Minuta

Procesul verbal 

Dispoziția 177/2020

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Lift exterior la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii devizului general pentru obiectivul de investiții „Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Arta FORMA Deva”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a două imobile-terenuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva,  virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2020;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg, și 3 Centru Județul Hunedoara aferente proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara” și acordarea unui mandat în acest sens;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

PUNCTE SUPLIMENTARE

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare