Proiectul ordinii de zi 

Dispozitia 201/2020 

Minuta

Procesul verbal

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2020 aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor din Județul Hunedoara care se finanțează din Fondul IID;  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică drumuri județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;  Doc;

            Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, Municipiul Lupeni- zona 5” – Etapa 1;  Doc;  Anexă-DALI  Parte desenată

            Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiții, anexă la bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020  Doc;

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare