TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE

 

 

Rezultatele atribuirii pe baza de anunt public pe o perioada de 60 de zile     - afisat in 18.09.2019

Anunt de participare privind atribuirea, pentru 60 de zile, a traseelor judetene: Deva - Lapugiu de Sus; Deva - Stancesti; Hateg - Ciula Mare - Rachitova; Hateg - G-ral Berthelot - Tustea.     - afisat in 2.09.2019

Anunt cu traseele judetene din programul de transport judetean pentru transportul rutier contra cost, de persoane, prin servicii regulate, la nivel judetean, pentru care operatorii de transport detinatori ai licentelor de traseu nu au solicitat prelungirea valabilitatii licentelor de traseu    afisat in 29.08.2019

Hotararea 112/2018 privind actualizarea programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate 

Trasee neatribuite  afișat 16.07.2018 

Rezultatele atribuirii electronice din 10.07.2018 afisat 11.07.2018 

 ANUNȚ - Calendarul de organizare a ședinței de atribuire a traseelor din programul de transport public județean de persoane prin curse regulate rămase neatribuite

Rezultatele atribuirii electronice din 12.12.2016      - afisat in 12.12.2016

Calendarul de organizare a ședinței de atribuire din 12.12.2016 a traseelor neatribuite sau la care au renunțat operatorii de transport

Trasee neatribuite

Propunere privind atribuirea licentelor de traseu ca urmare a atribuirii electronice din 27.03             data afisarii 29.03.2016

Rezultatele atribuirii electronice din data de 27 Martie 2016       data afisarii 28.03.2016

Calendar de organizare a sedintei de atribuire din 27.03.2016 a traseelor neatribuite sau la care au renuntat operatorii de transport.

Proces verbal comisie paritara din data de 3 martie 2016

Rezultatele atribuirii electronice din data de 1 Martie 2016

Calendar de organizare a sedintei de atribuire din 01.03.2016 a traseelor neatribuite sau la care au renuntat operatorii de transport.

Hotararea CJH nr. 219 / 2015 privind actualizarea programului de transport public judetean de persoane

Proces verbal comisie paritara din data de 31 iulie 2015

Rezultatele atribuirii electronice din data de 29 iulie 2015

Comunicat privind calendarul sedintei de atribuire electronica din 29.07.2015

Comisie paritara privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate, ca urmare a atribuirii electronice din data de 07.07.2014

Rezultatele atribuirii electronice din data de 7 iulie 2014

Lista traseelor ramase neatribuite in urma atribuirii electronice din data de 7 iulie 2014

HOTĂRÂREA NR.103/2014 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane 

Calendarul de organizare a sedintei de atribuire a traseelor ramase neatribuite la sedinta din 18.12.2013

 

TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE

CONTROLUL AUTOVEHICULELOR RUTIERE CARE TRANSPORTĂ MARFĂ PE DRUMURILE PUBLICE JUDEȚENE ÎN VEDEREA RESPECTĂRII MASELOR ȘI DIMENSIUNILOR MAXIME ADMISE

 Acte necesare pentru obținerea Autorizației Speciale de Transport