Proiect de ordine de zi

Minuta

Proces verbal

Dispozitia 727/2019

 

Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Magheru Dan Adrian;     doc;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Morar Nicolae Simion;     doc;

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Stănescu Vetuța;     doc;

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție U.P.U. - S.M.U.R.D. la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;     doc;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2020;     doc;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT- Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Moţii, Ţara de Piatră”;     doc;

7. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul IV 2019;     anexe;     doc;

8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul IV 2019;     doc;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019;     doc;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva pe anul 2019;     doc;

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general la finalizarea procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Sântămăria Orlea, județul Hunedoara”;     doc;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui;     doc;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii, acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara;     doc;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ 709F: DN7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km.4+910 – km. 6+600”;     doc;

 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui microbuz către Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani;     doc;

PUNCT SUPLIMENTAR

...

Proiectul ordinii de zi

Minuta

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Bărbulescu Mariana;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

2. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către doamna Stănescu Vetuța;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2020-2021;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2020”;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” a autospecialelor și echipamentelor rezultate în urma derulării proiectului regional comun ”Achiziționarea echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”;     anexe;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

6. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte;     anexa;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și ale Regulamentului de organizare și funcționare ale Consiliului Județean Hunedoara;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe sectorul de drum județean DJ 664 (km 38+300 – km 42+500) până la data de 31.03.2020;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a unui consilier județean și validarea acestuia ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului Hunedoara;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de şef secţie II Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;      doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de servicii nr. 20110/2018;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” pentru încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 – Petroșani (Valea Jiului);     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de actiune pe timpul iernii pana la 15.03.2020 pentru drumurile judetene;     doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Punct suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- Băcâia - lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – Buceș, sector km 30+600 – km 33+ 100 “;    doc;

Informaţii în completare