Convocator

 

Proiecte de hotarari

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2018;   doc;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2018;   anexe 1-4; anexa 5; situatii financiare: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;   doc;

3. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.316/2018 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în anul fiscal 2019doc:

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC PARC INDUSTRIAL SRL CALAN;   doc;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la bugetanexe;    doc;

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;   doc:

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu pe anul 2019 și modificarea programului de investiții, anexă la buget;   anexa;   doc;

8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019;   doc;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2018 – 2019;   doc;

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara-Deva;   doc;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;   doc:

12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice ale Biroului de Inspecție Teritorială Hunedoara al Consiliului Național al Audiovizualului;   doc;

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Metodologiei de atribuire a spațiilor destinate închirierii în clădirile și platformele expoziționale realizate prin Proiectul ”Parc de Afaceri Simeria”;   doc;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea procedurii de selecție a rezidenților din Parcul Industrial Călan;   doc:

15. Proiect de hotărâre privind retragerea UAT- Județul Hunedoara din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;   doc;

16. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.64/2019 privind stabilirea modului de administrare a imobilului fostă cazarmă militară dezafectată 5159 Pestișu Mare;   doc:

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor drumuri județene aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;   doc;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare magazie materiale sanitare la parter corp Completare secții spitalizare – Spitalul Județean de Urgență Deva”;   doc;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu USTACC și dotare cu sistem de monitorizare – Secția de cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”;   doc;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Asigurare rezervă de apă – Spitalul Județean de Urgență Deva”;   doc;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”R.K. Bloc de locuințe pentru transformare în spații administrative – Spitalul Județean de Urgență Deva”;   doc;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Construcție nouă pe amplasamentul Pavilioanelor C, D și E în cadrul Centrului Militar Județean Hunedoara”;   doc:

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Reabilitare Casa de cultură, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”;   doc;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Reparații exterioare teatru și execuția rampelor pentru persoane cu dizabilități la Teatrul Dramatic I.D.Sîrbu din municipiul Petroșani”;   doc:

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă potabilă zona turistică Pasul Vîlcan” și aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al județului Hunedoara;   anexa;   plan;   doc;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 707G: DN 7 Gurasada – Dănulești, km.3+500 – km.14+000”;   doc:

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sârbi (DJ706), km. 2+800 – 3+800 și 7+150-19+450”;   doc;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 705D: Bozeș-Băcâia-limită județ Alba, km.3+424 – km.7+700”;   doc:

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada Dealului – Municipiul Petroșani”;   doc;

30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva;   doc;

31. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general revizuit, pentru obiectivul de investitii 'Modernizare Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 1 Paclisa';   doc;

 

Convocator

Minuta

Procesul verbal

Poiecte de hotarari:

01 Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef secție la Secția II din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; doc

02 Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor concursurilor/ examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor vacante de şef Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şef Secţia Chirurgie generală, şef Secţia Oftalmologie și şef Secţia O.R.L. din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; doc;

03 Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2019;  anexe;  doc;

04 Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2019;  doc;

05 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2022;  ADRESA ANAF;  doc;

06 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 2022;  PARTEA I;   PARTEA IIAnexe: de la 1 la 11; 12 la 24; 25 la 4142 la 62; 63 si 64;

07 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara;  Anexe: Evidenta Persoanelor;  Scoli specialale si CJRAE;  Teatrul Petrosani;  Teatrul Deva;  Muzeu;  Centrul de Cultura si Arta;  Monumente;  UAMS Baia de Cris;  DGASPC;  Biblioteca;  ADEH;  Salvamont;

BUGET ADEHUMS BAIA DE CRISBUGET BIBLIOTECA DEVA;  BUGET CENTRU CULTURA;  BUGET CJRAE;  BUGET DGASPC HD BUGET EVIDENTA POPULATIEI;  BUGET MCDR DEVA;  BUGET SALVAMONT;  BUGET SPAMI;  BUGET TEATRU DEVA;  BUGET TEATRU PETROSANI;  BUGETE SCOLI SPECIALE;

08 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 2022 ale spitalelor publice de interes județean;  BUGET TBC BRAD;  BUGET TBC GEOAGIU;Spital Deva partea 1Spital Deva partea 2doc;

09 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și situațiilor financiare anuale pe anul 2018 ale unor societăți comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar;  Anexa 1 BUGET APA SERV;  Anexa 2 SIT FINAN APASERV;  Anexa 3 BUGET APAPROD;

10 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019 

11 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL Calan;  doc;

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;  doc;

13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019;  anexa1anexa 2;

14 Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019;  doc;

15 Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de Excelență și a stimulentelor financiare sportivilor și colectivelor tehnice din județul Hunedoara care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în cursul anului 2018;  doc;

16 Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de merit și a stimulentelor financiare elevilor și profesorilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ în anul școlar 2017 – 2018; Anexadoc;

17 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale, inclusiv cultură scrisă, educativ-științifice, sportive, unităților de cult, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice, precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora;

18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2019;

19 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean;  doc:

20 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană;  doc;

21 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean;  doc;

22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019;  ANEXA PLAN ACTIUNI DGASPC HD;  doc;

23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în dificultate 2014 – 2020;  ANEXA STRATEGIE DGASPC HD;  ANEXA STRATEGIE PLAN;  doc;

24 Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”

25 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014 - 2020”;  doc;

26 Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spații RMN – Spitalul Județean de Urgență Deva”;  Anexa;  doc;

27 Proiectul de hotărâre privind solicitarea de preluare in administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui drum apartinand proprietatii publice a Municipiului Brad, care asigura accesul rutier la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea realizarii unor lucrari de modernizare si reabilitare;  doc;

Informaţii în completare