Planificare strategică, mobilitate urbană și managementul calității

COD SIPOCA 1196/COD SMIS 155028

Finantat  in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă  (POCA) din Fondul Social European (FSE)

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

 

Obiectivul general consta în consolidarea capacitatii administrative a Consiliului Judetean Hunedoara, din Regiunea mai putin dezvoltata

Vest, prin masuri de planificare strategica (elaborare Strategie de dezvoltare a resurselor umane, Plan Strategic Instituþional 2022 - 2024,

Plan de Mobilitate Urbana 2022 - 2027), prin implementarea si utilizarea a doua sisteme unitare de managenent al calitatii si performantei

CAF si ISO 9001:2015 (certificat) aplicabile administratiei locale si implementarea de masuri de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni.

Obiectivele specifice ale proiectului

 

  1. OS1: Implementarea unor mecanisme si proceduri standard (Strategie de dezvoltare a resurselor umane, Plan strategic institutional 2022-2024 si Plan de Mobilitate Urbana Durabila 2023 - 2027) pentru a creste eficienþa acþiunilor adimintrative la

nivelul Consiliului Judetean Hunedoara. OS 1 se va îndeplini prin Activitatea 1, este atins ca urmare a obtinerii rezultatelor de proiect 1, 2 si 3 si va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R1, vizeaza domeniul A.

  1. OS2. Implementarea si utilizarea instrumentelor de management al calitatii si performantei pentru autoritati publice CAF, ISO 9001:2015 si certificarea sistemului la nivelul Consiliului Judetean Hunedoara pentru sustinerea schimbarii in vederea obtinerii de performanta, de îmbunataþire a modului de realizare a activitatilor si de prestare a serviciilor publice. OS 2 se va îndeplini prin activitatea 2 si este atins ca urmare a obtinerii rezultatelor de proiect 4 si 5 si va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R2, vizeaza domeniul B.
  2. OS3. Implementarea la nivelul UAT Judetul Hunedoara a masurilor de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni în corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, prin crearea hartii GIS ca platforma integrata de management al retelelor de utilitaþi publice.

OS 3 se va îndeplini prin activitatea 3 si este atins ca urmare a obtinerii rezultatelor de proiect 6 si va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R3, vizeaza domeniul C.

  1. OS4. Imbunatatirea competentelor profesionale si certificarea unui numar de 70 persoane din cadrul Consiliului Judetean

Hunedoara, personal de conducere si de executie. Formarea/instruirea specifica in vederea managementului planificarii strategice si managementului calitatii se va realiza ca parte a procesului de implementare al acestor sisteme. OS 4 se va îndeplini prin activitatea 4, este atins ca urmare a obtinerii rezultatelor de proiect 7 si 8 si va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R5.

Valoarea totala a proiectului – 4.571.719,50 lei

Valoare eligibila nerambursabila – 4.480.285,11 lei

Cofinantare eligibila beneficiar - 91.434,39 lei 

 

Rezultate obtinute:

 

- Rezultat program 1 Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru

fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung - atins prin Rezultat de

proiect 1 - 1 document ”Strategie de dezvoltare a resurselor umane”, aprobata prin  Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Hunedoara nr. 346/15.09.2023. Link.

- Rezultat program 1 Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru

fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung; - atins prin Rezultat de

proiect 2 – 1 document ”Plan Strategic institutional aferent anilor 2022 – 2024”, aprobat prin HCJ nr.153/30.06.2023 (Link.) si un set de proceduri operationale si de sistem de aplicare a acestuia elaborate

- Rezultat program 1 Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru

fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung - atins prin Rezultat de

proiect 3 – 1 document ”Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) 2022 – 2027” elaborat la nivelul institutiei, aprobat prin HCJ 307/24.11.2023. Link.

- Rezultat de program 2: Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administratia publica locala; atins prin Rezultat de proiect 4: 1 instrument CAF implementat la nivelul institutiei UAT Judetul Hunedoara

- Rezultat program 2 Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administratia publica locala; - atins prin Rezultat proiect 5 – 1sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 implementat si certificat la nivelul institutiei

- Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; Rezultat proiect 6 - Crearea hartii GIS ca platforma integrata de managemental retelelor de utilitati publice.

-  Rezultat program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 7 – 40 de persoane din cadrul grupului tinta,

instruite si certificate cu privire la Managementul planificarii strategice

- Rezultat program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 8 – 29 de persoane din cadrul grupului tinta, instruite si certificate cu privire la Managementul calitatii.

Precizare referitoare la Rezultat program 5:

Au fost obtinute 69 de certificate de absolvire de catre participantii la instruirile din cadrul proiectului (1 persoana nu a participat deloc, iar 10 persoane au participat la doua cursuri, putand fi inregistrate o singura data – CNP unic)

Masuri obligatorii de informare si publicitate.

 

Informaţii în completare