SELECTAȚI LIMBA

Informatia structurata conform Legii 544/2001

Imprimare

 

Sectiunea - Despre Consiliul Judetean Hunedoara

       Legislatie (organizarea si functionarea institutiei) Atribuţiile Consiliului

       Conducere

           Lista persoanelor din Conducerea Consiliului Judetean  si agenda de lucru a acestora: Programul de Audienţe

       Organizare

           Regulament de organizare si functionare

           Organigrama

           Lista si datele de contact ale Instituțiilor subordonate; Link-uri catre site-urile Instituţiilor Subordonate

           Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

       Programe si strategii

       Rapoarte si studii

 Sectiunea - Informarii de interes public

       Solicitare informatii. Legislatie

           Numele si prenumele persoanelor Responsabile pentru L544/2001

           Formular pentru solicitare in baza L544/2001

           Modalitate de contestare a deciziei - formular pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)

           Lista cu documentele de interes public

           Rapoartele de aplicare a L544/2001

       Buletin informativ (L544/2001)

       Buget din toate sursele de venituri

           Buget pe surse financiare

           Situatia platilor (executia bugetara)

           Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative

       Bilanturi contabile

       Achizitii publice

           Programul anual al achizitiilor publice

           Centralizatorul achizitiilor publice

           Contracte cu valoare de peste 5000 de euro

       Declaratii de avere

       Formulare tip

Sectiunea - Contact

       Datele de contact ale Consiliului Judetean Hunedoara

 

INDECO
Copyright © 2011 - 2017 Consiliul Judetean Hunedoara. Toate drepturile rezervate.