SELECTAȚI LIMBA

Informatia structurata conform Legii 544/2001

Imprimare

 

Sectiunea - Despre Consiliul Judetean Hunedoara

          Legislatie (organizarea si functionarea institutiei) Atribuţiile Consiliului

          Conducere:

                   Lista persoanelor din Conducerea Consiliului Judetean  si agenda de lucru a acestora: Programul de Audienţe

          Organizare:

                Regulament de organizare si functionare

                Organigrama                      Stat de functii

                Lista si datele de contact ale Instituțiilor subordonate; Link-uri catre site-urile Instituţiilor Subordonate

          Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

          Programe si strategii

          Rapoarte si studii

 Sectiunea - Informarii de interes public

          Solicitare informatii. Legislatie

                Numele si prenumele persoanelor Responsabile pentru L544/2001

                Formular pentru solicitare in baza L544/2001

                Modalitate de contestare a deciziei - formular pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)

                Lista cu documentele de interes public

                Rapoartele de aplicare a L544/2001

               Buletin informativ (L544/2001)

          Buget din toate sursele de venituri

                Buget pe surse financiare

                Situatia platilor (executia bugetara)

                Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative

                Bilanturi contabile

          Achizitii publice

                Programul anual al achizitiilor publice

                Centralizatorul achizitiilor publice

                Contracte cu valoare de peste 5000 de euro

          Declaratii de avere

          Formulare tip

Sectiunea - Contact

          Datele de contact ale Consiliului Judetean Hunedoara

 

INDECO
Copyright © 2011 - 2017 Consiliul Judetean Hunedoara. Toate drepturile rezervate.