.

 Ordinea de zi

Dispoziția 291/2020 

 

Proiecte de hotărâri: 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Hunedoara; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; doc anexa1  anexa 2   anexa 3

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.87/2020 a Consiliului Județean Hunedoara privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.105/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Lift exterior la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public Județean Salvamont; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2020; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2020; doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 2020.   doc   anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Informaţii în completare