Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 226/2024

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2024, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice Consiliului Național al Audiovizualului; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul: „Investiții în infrastructura publică a laboratorului de genetică și anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat - Spitalul Județean de Urgență Deva”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Hunedoara la „Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, pentru unități de cult, instituții și autorități publice din sistemul național de asistență socială, precum și entități juridice non-profit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale” și aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “INSTALARE SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE LA CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITATI PACLISA, COMUNA TOTESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA”. Doc. Anexa. Anexa2.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 223/2024

Minuta

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.373/2023 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2024; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Instalare panouri fotovoltaice la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Păclișa, comuna Totești, județul Hunedoara”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

 

Ordine de zi

Dispozitie 199/2024

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de şef Serviciu de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, șef Secție Pneumologie, șef Secție Urologie, șef Secție Medicină Internă, șef Secție Cardiologie, șef Secție Oncologie Medicală și șef Laborator de Analize Medicale la Spitalul Județean de Urgență Deva;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2023;   doc   anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în vederea finanțării în comun a evenimentului de interes județean „Zilele Hunedoarei”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui teren aflat în domeniul public al județului Hunedoara și aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Planul strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2024;

PUNCTE SUPLIMENTARE:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al județului Hunedoara; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

2. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de Excelență și premiu domnului Adrian Ahrițculesei, alpinist; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții Modernizare DC20: Săliștioara-Stoieneasa-Lunca, km 0 + 000 - 3 + 366 și km 3 + 366 - km 5 + 231 și amenajare acces la DJ 706A; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Bai – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Șoimuș – Brănișca – DN7 (Ilia)” şi a cheltuielilor aferente investiției; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr.1221/12884/2024 de predare-primire a unor terenuri din domeniul public al Comunei Râu de Mori în domeniul public al Județului Hunedoara; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 1 și a cheltuielilor aferente investiției; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

 

Ordine de zi

Dispozitia nr. 198 / 2024

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara, a unor Diplome de Excelență și premii antrenorului principal, echipei de jucători și colectivului tehnic al Clubului Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila- Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2 și a cheltuielilor aferente investiției;    doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie” și a cheltuielilor aferente investiției;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură ”Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional” și a cheltuielilor aferente investiției;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2024;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici (anexa 2.2c) și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare 687F: Teliucu Superior(DJ 687E)- Govăjdie- Lelese, km 10+800-km 13+410, km 14+000-km 14+600, km 15+050- km 15+500” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții„Anghel Saligny”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

PUNCTE SUPLIMENTARE:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”;   anexa   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”;   anexa   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a acordului de parteneriat pentru proiectul ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a acordului de parteneriat pentru proiectul ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 186/2024

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Instalare sistem de iluminat arhitectural pe sediul Consiliului Judeţean Hunedoara”; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:„Modernizarea clădirii Centrului de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Păclișa nr.3”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.25/2024 privind aprobarea înființării Asociației Club Sportiv F.C.CORVINUL HUNEDOARA 1921; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor aferente investiției; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A: Orăștie – Costești –Sarmizegetusa Regia, km 2+200 – km 19+465“ aprobat pentru finanțare prin Programul Regional Vest 2021-2027, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2024, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

Puncte suplimentare

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;  Anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

     2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

      3. Proiect de hotărâre privind trecerea unei clădiri din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara și aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc și parcare în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva, după demolare clădire C7”;   Doc;   Anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

Informaţii în completare