.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 241/2021 

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Montare puțuri și conducte de gaz aferente instalației de colectare a gazului de depozit din celula nr.1 a depozitului de deșeuri din Centrul de management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea protocoalelor de predare-primire a unor terenuri aflate în vecinătatea Spitalului Județean de Urgență Deva din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara 2020 – 2025;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în vederea finanțării în comun a evenimentului de interes județean Festival de operă în aer liber ”Opera Nights”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reparația și modernizarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara”;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;