Proiectul ordinii de zi

Dispozitia 438/2023

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local al Orașului Geoagiu a dreptului de administrare asupra sectorului din drumul județean DJ 710 cuprins între km 5+099 și km 6+130, în vederea realizării unui obiectiv de investiții de interes local; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2023 precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc. Anexe.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al Proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară , extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva-Județul Hunedoara” , cod SMIS 126695; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al Proiectului,, Modernizare, extindere si dotare - Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Deva – Cod SMIS 122283; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Informaţii în completare