Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 139/2024

Minuta

Procesul verbal

 

Depunerea jurământului de către doamna consilier județean Cobori Gabriela Sorina;

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Investiții privind implementarea programului de Screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții„Lucrări de instalații electrice interioare de curenți tari și slabi la clădirea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobareanotei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc și parcare în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva, după demolare clădire C7”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre pentruaprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.77/2024 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții„Reabilitare drumuri judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judeţului Hunedoara” DJ 687A: Hasdat (DJ687)-Silvasu de Jos-Hateg (DJ687G) tronson de reabilitat km 0+000 – km 16+000”aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere și Etajare corp extins Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva, aflat în curs de execuție; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare 687F: Teliucu Superior(DJ 687E)- Govăjdie- Lelese, km 10+800-km 13+410, km 14+000-km 14+600, km 15+050- km 15+500” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții„Anghel Saligny”; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor finanțări nerambursabile pentru anul 2024; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan în scopul realizării lucrărilor de interes județean necesare reabilitării și modernizării sectorului din drumul național DN66A, cuprins între km 7+012-km 10+510, aflat în administrarea Municipiului Vulcan; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor sectoare de drum aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroșani; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Informaţii în completare