Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 155/2024

Minuta

Procesul verbal

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Comunei Râu de Mori în domeniul public al Județului Hunedoara în scopul realizării proiectului de interes public județean ”Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara, tronson de reabilitat DJ 686: Sântămărie-Orlea (Dn66)-Cabana Râușor km 0+000-km 27+500”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Judeţului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, pentru unii operatori de transport rutier; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor de director medical și director financiar contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului membrului fondator - Județul Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv F.C. CORVINUL HUNEDOARA 1921; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I 2024; Doc; Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul I 2024; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, a unei construcții ce aparține domeniului public al Județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2023; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea 2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.15/2023 privind aprobarea cuantumului contribuției de întreținere lunară datorată de beneficiarii de servicii, acordate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Baia de Criș, precum și a costului mediu lunar de întreținere; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi repartizate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din Județul Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr.29994/9472/2024 de predare-primire a unui teren din domeniul public al Municipiului Hunedoara în domeniul public al Județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 

PUNCTE SUPLIMENTARE

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Instalare sistem de iluminat arhitectural pe sediul Consiliului Judeţean Hunedoara”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Crearea infrastructurii verzi în perimetrul ansamblului Exploatarea Minieră Petrila”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Regenerare și revitalizare urbană în perimetrul ansamblului Exploatarea Minieră Petrila”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ÎNFIINȚARE CENTRU DE CREATIVITATE ȘI INOVARE ROBOTICS HUB PRIN CONSOLIDAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A OBIECTIVELOR: C4 STAȚIA VENTILATOARE CENTRU, C12 CASA MAȘINII LA SKIP NOU, C18 PUȚUL NOU CU SKIP AFLATE ÎN PERIMETRUL ANSAMBLULUI ”EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ668A: Streisângeorgiu (DJ668)- Chițid-Boșorod-Luncani-Târsa- Costești (DJ705A), km12+410-15+410”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea în patrimoniul Județului Hunedoara a bunurilor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții “Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Sântămăria – Orlea, județul Hunedoara”; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale SC APA PROD SA Deva; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2024, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara a construcției „Stație de salvare” ce aparține domeniului public al Județului Hunedoara; Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

Informaţii în completare