Ordine de zi

Dispozitie 199/2024

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de şef Serviciu de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, șef Secție Pneumologie, șef Secție Urologie, șef Secție Medicină Internă, șef Secție Cardiologie, șef Secție Oncologie Medicală și șef Laborator de Analize Medicale la Spitalul Județean de Urgență Deva;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2023;   doc   anexa

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în vederea finanțării în comun a evenimentului de interes județean „Zilele Hunedoarei”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui teren aflat în domeniul public al județului Hunedoara și aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Planul strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2024;

PUNCTE SUPLIMENTARE:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al județului Hunedoara; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

2. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de Excelență și premiu domnului Adrian Ahrițculesei, alpinist; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții Modernizare DC20: Săliștioara-Stoieneasa-Lunca, km 0 + 000 - 3 + 366 și km 3 + 366 - km 5 + 231 și amenajare acces la DJ 706A; Doc. Anexa.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Bai – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Șoimuș – Brănișca – DN7 (Ilia)” şi a cheltuielilor aferente investiției; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr.1221/12884/2024 de predare-primire a unor terenuri din domeniul public al Comunei Râu de Mori în domeniul public al Județului Hunedoara; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 1 și a cheltuielilor aferente investiției; Doc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

Informaţii în completare