Ordine de zi

Dispozitia nr. 198 / 2024

Minuta

Procesul verbal

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara, a unor Diplome de Excelență și premii antrenorului principal, echipei de jucători și colectivului tehnic al Clubului Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila- Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2 și a cheltuielilor aferente investiției;    doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie” și a cheltuielilor aferente investiției;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură ”Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional” și a cheltuielilor aferente investiției;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2024;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici (anexa 2.2c) și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare 687F: Teliucu Superior(DJ 687E)- Govăjdie- Lelese, km 10+800-km 13+410, km 14+000-km 14+600, km 15+050- km 15+500” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții„Anghel Saligny”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

PUNCTE SUPLIMENTARE:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”;   anexa   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”;   anexa   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a acordului de parteneriat pentru proiectul ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a acordului de parteneriat pentru proiectul ”Investiții privind implementarea programului de screening – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”;   doc

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu

 

 

 

 

Informaţii în completare