.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 17/2021

Minuta

Procesul verbal

Proiecte de hotărâri :

 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Fekete Zoltan Iosif și doamna consilier județean Chivu Cristina;                                                                                                                                     
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.206/2020 privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe principalele domenii de activitate;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie și șef secție II Pneumologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie – TBC și șef secție II Pneumologie – TBC la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Județul Hunedoara pentru anul școlar 2021 – 2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2020 – 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul şcolar 2020 – 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar  2020 – 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2020 – 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2020 – 2021  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2020 – 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2020-2021  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  Anexa 1  Anexa 2  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Hunedoara din România și Provincia Shaanxi din Republica Populară Chineză;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de asociere încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, pentru închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Montare puțuri și conducte de gaz aferente instalației de colectare a gazului de depozit din celula nr.1 a depozitului de deșeuri din Centrul de management integrat al deșeurilor Bârcea Mare”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al comunei Totești;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2021”.  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

Puncte suplimentare:

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 4/2021

Minuta

Procesul verbal

Proiecte de horărâri: 

 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Bârea Vasile;
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Hangan Pollyanna Hanellore;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean la domnului David Adrian Nicolae;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Hunedoara pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” ce vizează investiția ”Modernizare DJ 705 A: Orăștie – Costești - Sarmizegetusa Regia, km 2+200-19+465”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

           Comisia Europeană a adoptat, la data de 11 decembrie 2019, o comunicare privind Pactul ecologic european, în care își prezintă foaia de parcurs către o nouă politică de creștere pentru Europa. Această politică de creștere se bazează pe obiective climatice și de mediu ambițioase și pe procese participative, care reunesc cetățenii, orașele și regiunile în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru protecția mediului. În concordanță cu obiectivul realizării neutralității climatice a UE până în 2050 într-un mod eficient și echitabil, Pactul ecologic european (PPE) a propus un Mecanism pentru o tranziție justă, care include un Fond pentru o tranziție justă, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă.

În acest sens, Comisia Europeană pune la dispoziție prin Fondul pentru o tranziție justă aproximativ 2,2 miliarde de euro (pentru 6 județe afectate de tranziție, inclusiv Hunedoara) în vederea finanțării de proiecte menite să atenueze impactul economic și social generat de tranziția către neutralitatea climatică a activităților de extracție a combustibililor fosili solizi.

Consiliul Județean Hunedoara are rolul de coordonator în procesul de elaborare al Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă (PTTJ), document ce va sta la baza accesării finanțărilor acordate prin Fondul pentru o Tranziție Justă.
În prezent PTTJ se află în proces de elaborare, respectiv la stabilirea potențialului de diversificare economică și oportunitățile de dezvoltare.

Intenția instituției noastre este de a construi o bază solidă în elaborarea PTTJ-ului pentru județul Hunedoara, astfel că facem un apel către toți factorii implicați să adere la acest demers, care la această dată constituie o sursă certă de finanțare a investițiilor care vor asigura viitor economic și social al județului Hunedoara.

Având în vedere deschiderea către noi tipuri de activități economice pe care o are mediul privat din județ, Consiliul Județean Hunedoara pune la dispoziție chestionarul atasat, în vederea centralizării ideilor de afaceri care pot fi dezvoltate, utilizând fondurile puse la dispoziție prin Fondul pentru o Tranziție Justă.

Completarea formularului durează 5 minute. Răspunsurile dvs. ne vor ajuta să identificăm nevoile de investiții prioritare și acțiunile necesare pentru a răspunde provocărilor sociale, economice și de mediu din Județul Huneodara pentru următorii 10 ani.

GHID_MFE_elaborare_PTTJ

SINTEZA PROGRAMULUI OPERATIONAL TRANZITIE JUSTA

ANEXE LA PROPUNEREA DE REGULAMENT

GrupLucru PTTJ Hunedoara 2021


Mai multe detalii găsiți pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, accesând link-ul
https://mfe.gov.ro/mecanismul-pentru-o-tranzitie-justa/

Mulțumim!

Completare formular

.

_

Hotărârea 1 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Hangan Pollyanna Hanellore

Hotărârea 2 Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean la domnului David Adrian Nicolae

Hotărârea 3 Aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Hunedoara pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” ce vizează investiția ”Modernizare DJ 705 A: Orăștie – Costești - Sarmizegetusa Regia, km 2+200-19+465”

Hotărârea 4 Utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021

Hotărârea 5 Aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Îmbunătățirea accesului elevilor la învățământul on-line în județul Hunedoara” în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

Hotărârea 6 Alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 7 Alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea 8 Completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.206/2020 privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara  pe principalele domenii de activitate

Hotărârea 9 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie și șef secție II Pneumologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 10 Desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie – TBC și șef secție II Pneumologie – TBC la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 11 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Hotărârea 12 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Hotărârea 13 Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Județul Hunedoara pentru anul școlar 2021 – 2022

Hotărârea 14 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2020 – 2021

Hotărârea 15 Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul şcolar 2020 – 2021

Hotărârea 16 Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul şcolar  2020 – 2021

Hotărârea 17 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2020 – 2021

Hotărârea 18 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2020 – 2021

Hotărârea 19 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2020 – 2021

Hotărârea 20 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani  pentru anul şcolar 2020-2021

Hotărârea 21 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Hotărârea 22 Aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Hunedoara din România și Provincia Shaanxi din Republica Populară Chineză

Hotărârea 23 Darea în folosință cu titlu gratuit a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Hunedoara

Hotărârea 24 Aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”

Hotărârea 25 Aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de asociere încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, pentru închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan

Hotărârea 26 Acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva

Hotărârea 27 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Montare puțuri și conducte de gaz aferente instalației de colectare a gazului de depozit din celula nr.1 a depozitului de deșeuri din Centrul de management integrat al deșeurilor Bârcea Mare”

Hotărârea 28 Trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al comunei Totești

Hotărârea 29 Aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2021”

Hotărârea 30 Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara

Hotărârea 31 Inființarea Direcţiei Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara prin fuziune prin contopire a Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice cu Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara și aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ pentru funcționare

Hotărârea 32 Actualizarea devizului general al obiectivului de investiții Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Cetății Sarmizegetusa din cadrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, punct ”Dealul Grădiștii” finanțat prin Programului RO- Cultura

Hotărârea 33 Aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Casa de cultură Municipiul Hunedoara”

Hotărârea 34 Atribuirea unei licențe de traseu pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate pe traseul Deva-Vărmaga din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în Județul Hunedoara

Hotărârea 35 Aprobarea Actului adițional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea 36 Aprobarea proiectului ”Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Petroșani” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului de Interes Național ”Inființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituţionalizării  persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

Informaţii în completare