Arhivă Mecanismul pentru o Tranziție Justă

PTTJ - Hunedoara

Grup județean pentru coordonarea tranziției la neutralitatea climatică:

1. Ghid

2. Anexa 1 - Anunț privind selecția partenerilor relevanți (conform PTTJ) pentru constituirea Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara

3. Anexa 2 - FORMULAR DE INTENȚIE  privind candidatura pentru Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara

4. Anexa 3 - Criterii de calificare și selecție a partenerilor relevanți (conform PTTJ)  din mediul economic, social şi din societatea civilă în vederea constituirii Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara

5. Anexa 4 - Grila de evaluare pentru selecția potentialilor membrii in  Grupul de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara

6. Anexa 5 - DECLARAŢIA PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE a Comisie de Selecție pentru evaluarea candidaturilor la Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara

7. Anexa 6 - Scrisoare de informare privind aprobarea prealabilă a candidaturii depuse în vederea constituirii Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara

8. Anexa 7 - Scrisoare de informare privind respingerea candidaturii depuse în vederea constituirii Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara

9. Anexa 8 - Scrisoare de informare privind aprobarea candidaturii depuse în vederea constituirii Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara

10. Anexa 9 - Scrisoare de informare privind respingerea candidaturii depuse în vederea constituirii Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara

11. Anexa 10 - Scrisoare privind desemnarea membrilor în vederea constituirii Grupului de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Hunedoara

12. Proiect R.O.F.

Informaţii în completare