.

.

 

Achiziție - Servicii de acordare credit bancar

Grafic de rambursare

Raspuns solicitare de clarificari 6

Raspuns solicitare de clarificari 7

Raspuns solicitare de clarificari 31.05.2024

Clarificare la anunțul - servicii de acordare credit bancar

Clarificare la anunțul - servicii de acordare credit bancar + anexe (arhiva)

 

ANUNȚ - individual privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate somațiile cu nr. 9708/22.04.2024, 9708/15.05.2024 privind debitorul S.C. FLOD GOLD MINEX SRL.

ANUNȚ - individual privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate somației nr. 10091/25.04.2024 pentru Drăcea Mihaela.

 

Memoriu de prezentare,

REALIZARE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – JUDEȚUL HUNEDOARA

 

ANUNȚ PUBLIC

- privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

Memoriu prezentare Hunedoara.

 

Anunț public cu privire la consultarea publică privind desemnarea membrilor comunităților locale în Comitetul de organizare UNESCO; Anexa.

 

Anunț privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitare dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2024-2025; OME 6689/2023; Anexa6; Anexa7.

 ____________________________________________________

CARIERĂ (anunturi pentru posturile scoase la concurs)

 ____________________________________________________

ANUNŢ PUBLIC

Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Hunedoara, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918 Nr.28, Municipiul Deva, judetul Hunedoara, titular al Planului de mobilitate urbană durabilă 2023-2028 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, strada Aurel Vlaicu, Nr. 25, localitatea Deva, judeţul Hunedoara, de luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 09 – 13.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul ARPM Hunedoara, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

 

PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR IN JUDETUL HUNEDOARA 2020-2025

Consiliul Judetean Hunedoara a finalizat Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in Judetul Hunedoara 2020-2025, fiind emis Avizul de mediu nr.4/29.06.2021 de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara. Planul a fost aprobat prin Hotararea nr.184/01.07.2021 a Consiliului Judetean Hunedoara.

  1. Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor in Judetul Hunedoara 2020-2025
  2. Declaratia privind evaluarea strategica de mediu (SEA)
  3. Avizul de mediu nr.4/29.06.2021
  4. Hotararea nr.184/01.07.2021 a Consiliului Judetean Hunedoara

 

A N U N Ţ - Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 7 (șapte) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii SC APA PROD S.A. Deva  Formulare înscriere  - publicat 14.11.2022

 

ANUNȚ PUBLIC privind dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului - vizualizare Raport

 

ANUNȚ de participare privind atribuirea contractului de servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate a traseului nr. 35 - Hunedoara - Nandru

ANUNȚ de participare privind atribuirea contractului de servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate a traseului nr. 34 - Hunedoara - Mânerău

 

COMUNICARE privind rezultatul achizitiei directe de "Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate a traseului nr. 065: Deva - Târnava 

Anunţ de participare prinvind atribuirea contractului de servicii publice de transport județean prin curse regulate a traseului județean nr. 065 : Deva - Târnava

 

ANUNȚ : Achiziție publică de servicii de acordare credit bancar -  Documentație de atribuire  Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8  - data limită depunere ofertă 17.08.2021 ora 10:00.   Răspuns solicitare clarificări 1  Grafic rambursare Lot 1  Grafic rambursare Lot 2  Formulare  Răspuns solicitare clarificări2  Răspuns solicitare clarificări3

 

ANUNȚ PUBLIC:

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA, cu sediul în municipiul Deva, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. Hunedoara, titular al proiectului "PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA", anunță publicul interesat că pe website-ul Consiliului Județean Hunedoara poate fi consultată forma finală a planului:

- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara.  Iulie 2021

___________________________________________ 

 Consultare publica - PLANUL TERITORIAL PENTRU TRANZITIE JUSTA HUNEDOARA 2021-2027

 ____________________________________________________

COMUNICARE privind rezultatul achizitiei directe de "Servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate a traseului nr. 063: Deva - Lăsău - Fintoag"

____________________________________________________

Anunţ de participare prinvind atribuirea contractului de servicii publice de transport județean prin curse regulate a traseului județean nr. 071: Hunedoara - Hășdău

 ____________________________________________________

Anunţ de participare prinvind atribuirea contractului de servicii publice de transport județean prin curse regulate a traseului județean nr. 063: Deva - Lăsau - Fintoag

 ____________________________________________________

Anunţ asupra dezbaterii publice privind elaborarea propunerii de Plan de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Hunedoara

 ____________________________________________________

PLAN DE MENȚINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA 2021 - 2025

 ____________________________________________________

ANUNȚ - În atenția autorităților publice locale privind granturi norvegiene destinate reducerii contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare

 ____________________________________________________ 

ANUNȚ COLECTIV - privind somația de plată nr. 16790/11.02.2021 pentru ASOCIAȚIA TRANSILVANIA ADVENTURE CLUB SPORTIV - BUCUREȘTI

 ____________________________________________________ 

ANUNȚ privind achiziție publică de servicii de transport public județean de persoane

____________________________________________________ 

ANUNȚ privind prelungirea termenului de depunere - POR - Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale 

 ____________________________________________________ 

Anunț în atenția unităților de învățământ și autorităților publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat privind dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației

 ____________________________________________________  

Anunț în atenția UAT-urilor la nivel de comună, oraș sau municipiu privind programul pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ

 ____________________________________________________ 

ANUNT PUBLIC - Consiliul Judetean Hunedoara face cunoscuta publicului intentia de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean; publicul este invitat sa transmita propuneri si observatii

 ____________________________________________________ 

ANUNȚ - Servicii de pază și protecție a obiectivelor aparținând U.A.T. Județul Hunedoara - Anunț - Caiet de sarcini - Clauze contractuale - Instrucțiuni - Formulare

 ____________________________________________________ 

 

Anunt privind depunerea documentelor Urbanism

____________________________________________________

ANUNT - se suspenda procedura de depunerea a proiectelor privind finantarile nerambursabile

____________________________________________________

ANUNT - accesul publicului in institutie este restrictionat pe perioada nedeterminata

 ____________________________________________________

ANUNȚ - Lucrări de reparații curente la Clădire garaje aparținând Consiliului Județean Hunedoara - Invitație participare - Caiet de sarcini - Formulare - Draft contract - ANULARE

____________________________________________________

ANUNT - Finantari nerambursabile 2019 - Hotararea 93/2019

Formulare:  Cultura (doc), Culte (doc), Tineret (doc), Sport (doc)

____________________________________________________ 

ANUNȚ - Servicii de pază și protecție a obiectivelor aparținând

U.A.T. Județul Hunedoara - Invitație - Caiet de sarcini - Fișă de date - Formulare - Proiect contract

____________________________________________________

ANUNT - Achizitie publica de servicii de elaborare a documentatiei DALI pentru reabilitare DJ762 - Invitație - Tema de proiectare - Plan incadrare - Formulare - Clauze contractuale

____________________________________________________

ANUNȚ - Desfiintare platforma de stocare temporara a deseurilor din Municipiul Petrosani - Invitație - Caiet de sarcini - Formulare - Clauze contractuale

____________________________________________________

ANUNT - prin hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, se interzic targurile si expozitiile de animale.

____________________________________________________

ANUNȚ - DALI desființare platformă de stocare temporară deșeuri Petroșani - Invitație de participare; - Caiet de sarcini; - Formulare; - Proiect contract;  - Clarificari1; - Clarificari 2;

____________________________________________________ 

ANUNT - Achizitie publica de servicii de elaborare a documentatiei pentru "Reparatii capitale paviment curte interioara a sediului Serviciului Judetean de Ambulanta Deva"   -Invitatie de participare;   - Caiet de sarcini;   - Contract;   Formulare;

____________________________________________________ 

Rezultatul final la evaluarea anuala a managementului la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Hunedoara pentru anul 2017

____________________________________________________ 

ANUNT - Achizitie publica de servicii de dirigentie de santier la obiectivul "Modernizare DJ687, Santuhalm - Hunedoara - Calan"     - invitatie de participare;    -caiet de sarcini;     -clauze contractuale dirigentie;     -memoriu;     -formulare;

____________________________________________________

 ANUNȚ - Achiziție directă de lucrari de consolidare cosuri de fum aferente cladirii Consiliului Judetean Hunedoara:   - invitatie; - documentatie;

____________________________________________________

ANUNȚ - Achiziție directă de servicii de dirigenție de șantier pentru consolidare cosuri de fum aferente cladirii Consiliului Judetean Hunedoara:   - invitatie; - documentatie;  - clarificare;  - Prelungire durata de depunere oferte;   - *clarificare;

____________________________________________________

Rezultatul final la evaluarea anuala a managementului Teatrului de Arta Deva pentru anul 2017 

____________________________________________________

Rezultatul final al evaluarii managementului Teatrului Dramatic "I.D.Sirbu" Petrosani pentru anul 2017

____________________________________________________

ANUNȚ IMPORTANT - În atenția beneficiarilor și a potențialilor beneficiari ai măsurilor de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020.

____________________________________________________

Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru judetul Hunedoara

____________________________________________________

Contract linie de credit de investitie

____________________________________________________ 

ANUNȚ - Achiziție directă de servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții Baza Sportivă Băcia, - teren de sport - rest de executat - Invitație - Caiet de sarcini - Listă lucrări - Planșe - Formulare - Model contract

____________________________________________________

ANUNT - Achizitie publica de servicii de transport elevi - invitatie de participare;     caiet de sarcini lot1;     caiet de sarcini lot2;     formulare;     model contract.  - Prelungire invitatie

   - afisat in 4.04.2018

____________________________________________________

ANUNT RELUARE - Achizitie publica de servicii de dirigentie de santier la obiectivul "Modernizare DJ687, Santuhalm - Hunedoara - Calan"     - invitatie de participare;    - caiet de sarcini;     - clauze contractuale dirigentie;     - memoriu;     - formulare:

  - afisat in 11.04.2018

____________________________________________________

ANUNT - Acizitie publica de servicii intocmire expertiza tehnica, studiu geo, studiu topo, studiu hidraulic si studiu betoane pentru pod pe DJ667A, km12+200, peste raul Sibisel   - Invitatie de participare;  Caiet de sarcini;  Proiect contract; Formulare.

  - afisat in 26.03.2018

ANUNT - achizitie publica - dirigentie de santier pentru intretinere si reparatii drumuri    - invitatie;   - caiete de sarcini lot1;; Lot2; Lot3; Lot4; Lot5;   -     - Formulare dirigentie;   - Model contract;  Clarificare

 - afisat in 20.03.2018

 RELUARE ANUNT - Achizitie publica de servicii de evaluare a monumentului istoric Sarmisegetusa Regia - Gradistea de Munte  Invitatie de participare;  Caiet de sarcini;  Clauze contractuale; Formulare; Formular de oferta (puteti sa solicitati format excel la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

 - afisat in 20.03.2018

ANUNT (vechi) - Achizitie publica de servicii de evaluare a monumentului istoric Sarmisegetusa Regia - Gradistea de Munte - Invitatie de participare;  Caiet de sarcini;  Model contract; Formulare.

  - afisat in 28.11.2017

 ANUNT - Consiliul Judeţean Hunedoara face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2018.  Cerere de finantare - Culte;    Cerere de finantare - Cultura - Tineret;     Cerere de finantare - Sport;             

 - afisat in 28.02.2018

 ANUNT in legatura cu restricționarea circulației rutiere pe drumul județean D.J.700C: D.N.7 - D.J.700 (Săulești) la km.0+903, în perioada 22.02.2018-18.08.2018.

- afisat in 22.02.2018

 ANUNT - achizitie publica - dirigentie de santier pentru intretinere si reparatii drumuri    - invitatie;   - caiet de sarcini;   - Cantitati:  Hateg-HunedoaraOrastie;    - Formulare;   - Model contract;

 

ANUNT - privind inchiderea pe perioada iernii a unor sectoare de drumuri judetene

Planul operativ de actiune pe timpul iernii pentru drumurile judetene

 

PROPUNERI PENTRU PROGRAMUL NAȚIONAL DE ANIVERSARE A CENTENARULUI ROMÂNIEI PE ANUL 2018 

 

    

Informaţii în completare