.

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 275/2021 

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

  1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire clădire pentru Secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea de Primiri Urgențe”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani”;  Anexa 1.1  Anexa 1.2  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparația și modernizarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara”;  Anexa 1.1  Anexa 1.2  Anexa 1.3  Anexa 1.4  Anexa 1.5  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget.  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara