Anunț - Consiliul Județean Hunedoara organizează examen de promovare în grad imediat superior celui deținut a unor funcționari publici de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Formular înscriere

- Servicul administrație publică locală, relații publice, ATOP - rezultatul selecției dosarelorrezultatul probei scriserezultatul probei interviurezultatul final

- Serviciul relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională - rezultatul selecției dosarelorrezultatul probei scriserezultatul probei interviurezultatul final

- Compartimentul managementul unităților de asistență medicală - rezultatul selecției dosarelorrezultatul probei scriserezultatul probei interviurezultatul final

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț - Formular înscriere - Model adeverință     - Rezultatul selectiei dosarelor    - Rezultatul contestatiei     - Rezultatul probei scrise - Rezultat interviu - Centralizatorul final

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de proiecte de management pentru Teatrul Dramatic "Ion D Sirbu" Petrosani:  - Anunt;   Regulament de organizare si desfasurare;    Caiet de obiective;   Bugete: 2016;  2017;  2018;  2019;   Stat de functii;  Organigrama;  ROF;  Anexe: doc pdf Rezultatul selecției dosarelor  Rezultatul primei etape - analiza proiectelor de management  Rezultatul concursului  Suspendarea executării concursului de proiecte de management

----------------------------------------------------------------------------- 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie - Anunt;   formular inscriere -  (pdf);    model adeverinta  vechime;    (doc;  pdf)

- Serviciul avizare, autorizatii si disciplina in constructii: - rezultatul selectiei dosarelor; rezultatul probei scrise; Rezultat interviu Rezultat final

- Serviciul achizitii publice: - rezultatul selectiei dosarelor; rezultatul probei scrise     rezultatul contestației rezultatul probei interviu rezultat final

- Serviciul administrarea domeniului public si privat, agenti economici, monitorizare servicii comunitare de utilitati publice - rezultatul selectiei dosarelor;   - rezultatul contestatiei;  - rezultatul probei scrise

----------------------------------------------------------------------------- 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a personalului contractual din Serviciul Administrativ - Anunț - Rezultatul final

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de șofer, treapta I din cadrul Serviciului administrativ - Anunț - Rezultatul selecție dosarelor - Rezultatul probei scrise;   Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Informatizare – Direcția administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț;  - Rezultatul selectiei dosarelor;   - Rezultatul probei scrise;   - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a personalului contractual din Serviciul Administrativ - Anunt;    - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul final;

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut;   - Formular de inscriere: - format PDF;  - format DOC;

- Serviciul Achizitii - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor; - Rezultat proba scrisa; - Rezultatul probei interviu;  - Rezultat final;

- Serviciul Administratie Publica Locala - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor; - Rezultat proba scrisa; - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final;

- Serviciul Juridic - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor; - Rezultat proba scrisa; - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final;

- Compartimentul culte, sport, activități culturale - Anunt: - Rezultatul selectiei dosarelor;  - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul probei interviu; - Rezultatul final;

- Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Gestiunea Localităților - Anunt; - Rezultatul selectiei dosarelor;  - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul probei interviu - Rezultatul final;

   

----------------------------------------------------------------------------- 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe. - Anunt - Model adeverință - Rezultatul selecției dosarelor;   - Rezultatul probei scrise;  - Rezultatul probei interviu;    - Rezultatul final.

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul II, din cadrul Serviciului Administrativ – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe - Anunț;  Rezultatul selectiei dosarelor;   Rezultatul probei scrise;     Rezultat interviu;    Rezultat final;

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț - Formular înscriere - Adeverință vechime;  Rezultat selectie dosare; Rezultat proba scrisaRezultatul probei interviu Rezultatul final

-----------------------------------------------------------------------------

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II, din Serviciul Investiții – Direcția tehnică și investiții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - Anunț - Formular înscriere - Adeverință vechime;  Rezultatul selectiei de dosare;    Rezultatul probei scrise;     Rezultatul probei interviu;   Rezultatul final;

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante  corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție de consilier, gradul II, din Compartimentul Galerii de artă - Serviciul administrativ – Direcția programe, prognoze, buget, finanțe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. - Rezultatul selecției dosarelor;   - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul probei interviu;     - Rezultat final.

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale vacante de Administrator Public din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Hunedoara      - rezultatul selectiei dosarelor;     - rezultatul probei scrise;     - rezultatul probei interviu;     - rezultat final; 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT

 - Serviciul UIP – Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara - Rezultatul selecției dosarelor;     rezultatul probei scrise - Rezultatul probei interviu - Rezultatul final

 - Serviciul achiziții publice - Rezultatul selecției dosarelor;     rezultatul probei scrise;     rezultatul probei interviu; - Rezultatul final

 - Compartimentul culte, sport, activități culturale - Rezultatul selecției dosarelor;   rezultatul probei scrise;     rezultatul probei interviu; - Rezultatul final

 - Compartimentul accesarea și implementarea finanțărilor nerambursabile - Serviciul monitorizarea şi implementarea finanţărilor nerambursabile pentru dezvoltarea regională - Rezultatul selecției dosarelor;     rezultatul probei scrise - Rezultatul probei interviu - Rezultatul final

   Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de conducere de director, gradul II, al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara      - Rezultatul selecției dosarelor;     - Rezultatul probei scrise; - Rezultatul soluționării contestației - Rezultatul probei interviu - Rezultatul final

        ANUNȚ - examen de promovare in clasa - Serviciului autoritate județeană de transport

    Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții și a unei funcții publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara     - rezultatul selectiei dosarelor;     - rezultatul probei scrise consilier asistent;     - rezultatul probei scrise inspector;     - rezultatul contestatiei la proba scrisa;     - rezultat interviu si rezultat final pentru consilier asistent;    

         Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului investiţii.    rezultatul selectiei dosarelor; - rezultatul probei scrise - Rezultatul contestației la proba scrisă;     - rezultatul probei interviu;     rezultat FINAL;

         Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacantă de șef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Investiții și a unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Investiții.     - Rezultatul selectei dosarelor;    - Rezultat selectie dosare consilier superior;     - Rezultatul probei scrise consilier superior;   - Rezultatul probei scrise sef serviciu;      - Rezultatul probei interviu consilier superior; - Rezultat probei interviu Sef Serviciu;    -Proces verbal de rezolvare a contestatiei la proba interviu Sef Serviciu;   - Rezultat FINAL consilier superior;     - Rezultat FINAL Sef Serviciu;

         Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, Relații Publice, ATOP.                       -Rezultatul selectiei dosarelor - Rezultatul probei scrise din data de 05.02.2018 -Rezultatul probei interviu din 08.02.2018 - Rezultatul final 09.02.2018

     Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul IA, din cadrul Serviciului administrare drumuri al Direcției tehnice.   -Rezultatul selectiei dosarelor   -Rezultatul probei scrise   -Rezultatul probei interviu.   - Rezultatul final

          Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de muncitor calificat, treapta I, din cadrul Serviciului administrativ     - rezultat selectie dosare;   - rezultatul probei scrise; - Rezultat interviu;  - Rezultat final;

          Consiliul Județean Hunedoara organizează examen de promovare în grad imediat superior celui deținut    - Rezultatul selectiei dosarului:   Compartiment InformatizareCompartiment CulteServiciul Transport.;    - Rezultatul probei scris: Compartiment InformatizareCompartiment CulteServiciul Transport.;   - Rezultatul probei interviu: Compartiment InformatizareCompartiment Culte; Serviciul Transport.; - Rezultatul final: Compartiment Informatizare; Compartiment Culte; Serviciul Transport.;

          Consiliul Judetean Hunedoara organizeaza examen de promovare intr-o functie contractuala de executie         - rezultatul concursului

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul IA, din Serviciul UIP-Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara         - Rezultatul selecției dosarelor

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior și a unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare, autorizații și disciplina în construcții

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv la Direcția tehnică și investiții. 

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș.               * Rezultatul selectiei dosarelor;     * Rezultatul probei scrise     * Rezultatul probei interviu;        * Rezultatul final   

            Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului buget, financiar contabilitate

            Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din Serviciul dezvoltare regională şi integrare europeană

           Anunț concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului achiziții publice

 Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice vacante la Serviciul achizitii publice

Anunț concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul tehnic și administrare drumuri din cadrul Direcției tehnice și investiții

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director Executiv la Directia Administratie Publica Locala.

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director Executiv la Directia Tehnica si Investitii.

Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

- Rezultate finale

 Anunț concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului administrarea domeniului public si privat, agenti economici

Rezultatul examenului de promovare Almasan Daniela

Anunț pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul direcției Arhitect-șef - Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților

 Anunt: Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de îngrijitor din cadrul Serviciului administrativ.     

 - Rezultatul selecției dosarelor      

-  Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei interviu

- Rezultate finale

            Anunț privind concursul de promovare a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara

.   .   .   .   .

Informaţii în completare