.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 347/2021

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de Parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Hunedoara pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” – cod SMIS 146275 ce vizează investiția ”Modernizare DJ 705A: Orăștie - Costești - Sarmizegetusa Regia, km. 2+200 – 19+465;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

Punct suplimentar:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.5 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

Informaţii în completare