.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 388/2021

Dispoziția 395/2021

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei și regulamentului pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi Nr.1 Petrila;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2021 – 2022, respectiv de la data de 15.11.2021 până la data 31.03.2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2021 – 2022 de la 15.11.2021 până la 31.03.2022 pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul III 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de management nr.7489/29.05.2017;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani a serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare în justiție;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația ”Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu din România” Filiala Zonală Brad, pentru realizarea în comun a unor evenimente de interes județean;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

SUPLIMENTĂRI

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiatori: Micula Dacian și Fekete Zoltan – consilieri județeni

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara