.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 417/2021

Minuta

Procesul verbal 

 

Proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Hunedoara ca membru în adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații în regim de urgență la DJ 680 B: Pod calamitat la km 0+950, Corp de drum distrus la km 5+000 – km7+300”;  Anexă  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind organizarea unei comisii speciale de analiză și verificare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara