_

.

Proiectul ordinii de zi 

Dispozitia 174/2021 

Minuta

 

Proiecte de hotărâri:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara” – DJ 685: Carnesti (DN 68) – Ostrov – Clopotiva – Gura Zlata – Baraj Retezat – Cabana Rotunda, km. 0+000 – km. 32+873;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și a valorii de piață în vederea cumpărării de către Județul Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina Petrila” aflată în proprietatea Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului S.A.;  Anexa;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 705A: Orăștie-Costești-Sarmizegetusa Regia, km 2+200 – km 19+465”; Anexa;  Doc; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații în regim de urgență la DJ 668: culei, aripi avariate și poduri calamitate la km 37+400 și km 28+900”;  Anexa;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații în regim de urgență DJ 668A la km 12+700 – km 20+500 și km 33+200 – km 33+250”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.59/2021 privind aprobarea asocierii UAT Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu unitățile administrative-teritoriale din Valea Jiului, cu Universitatea din Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate public, în vederea constituirii Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului, cu modificările și completările ulterioare;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei.  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara