.

.

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 388/2021

Dispoziția 395/2021

 

Proiecte de hotărâri:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei și regulamentului pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi Nr.1 Petrila;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2021 – 2022, respectiv de la data de 15.11.2021 până la data 31.03.2022;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2021 – 2022 de la 15.11.2021 până la 31.03.2022 pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul III 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de management nr.7489/29.05.2017;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani a serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare în justiție;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația ”Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu din România” Filiala Zonală Brad, pentru realizarea în comun a unor evenimente de interes județean;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

SUPLIMENTĂRI

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Inițiatori: Micula Dacian și Fekete Zoltan – consilieri județeni

 

 

Proiectul ordinii de zi 

Dispoziția 373/2021

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel - Luncșoara – Dumești – Sârbi (DJ 706), km. 3 + 800 – 5 + 827”;   Doc;  Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 762: Baia de Criș - Bulzeștii de Sus – limită județ Alba, km. 22+253 – 40+600 (km 22+253 – km 35+202)";  Doc;  Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre pentru respingerea cererii de acordare a eșalonării la plată a creanțelor fiscale ale asocierii S.C. BRAI CATA S.R.L. – TED TRANS 2002 S.R.L. datorate bugetului propriu al Județului Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Hunedoara să desemneze reprezentantul Județului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituţii publice din subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;  Doc;  Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor de interes județean, precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului;  Doc;  Anexe;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara;

.

 

 

Proiectul ordinii de zi

Dispoziția 381/2021

Minuta

Procesul verbal

 

Proiecte de hotărâri: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;  Anexe  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Intervenții de reparații și reamenajare Remiză Valea Albă” în situl arheologic cetatea dacică Sarmizegetusa Regia – cod LMIHD – I – s - A – 03190”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Bănița – cod LMI HD – I – s - A – 03156”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în  situl arheologic cetatea dacică Costești – Blidaru  – cod LMI HD – I – s - A – 03181”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în  situl arheologic cetatea dacică Luncani – Piatra Roșie – cod LMI HD – I – s - A – 03200”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unei Intervenții Temporare” în  situl arheologic cetatea dacică Costești – Cetățuie – cod LMI HD – I – s - A – 03177”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. Orașul Petrila – prin Consiliul Local al Orașului Petrila și U.A.T. Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul Hunedoara”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 707: lim. jud. Arad - Cazanesti – Vața de Jos, km 22+700 - 35+700”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 672 C limita județului Gorj – Valea de Pești – DN66A, km. 40+776 – 50+309”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara” tronson de reabilitat DJ 686: Sântămărie Orlea (DN 66) – Cabana Râușor, km. 0+000 – km.27+500;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” LOT 1 ZONA PĂDURENI – ”DJ 687E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Ruda – Poenița Voinii – Vadu Dobrii, tronson km.0+000 – 18+180 și tronson km.21+630 – 33+575;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 668A: Streisângeorgiu (DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km.12+410 – km.15+410”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” LOT 1 ZONA PĂDURENI DJ 687D: Teliucu Inferior (DJ 687 E) – Cinciș Cerna – Toplița – Hășdău – Lunca Cernii de Jos – Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului – lim. Jud. Caraș-Severin, tronson km.0+000 – 15+165;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara” - DJ 685: Cârnești (DN 68) – Ostrov – Clopotiva – Gura Zlata – Baraj Retezat - Cabana Rotunda”, tronson de reabilitat DJ 685 sector 2, km. 8+219 – 32+873;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ,,Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul Hunedoara“;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 762: Baia de Criș-Bulzești de Sus- Limită județ Alba, km22+253-40+600(km22+253- km35+202)”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara - Călan km 0+000 - 7+590”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si promovarea patrimoniului economic si cultural al judetului Hunedoara”DJ 686D: Brazi (DJ 685) – Riu de Mori (DJ686);  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si promovarea patrimoniului economic si cultural al județului Hunedoara” DJ 687A : Hasdat (DJ 687) – Silvasu de Jos – Hateg (DJ 687G), tronson de reabilitat  km 0+000 - km 16+000;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ 687E) - Govajdia - Lelese, km 10+800 - km 13+410, km 14-000 - km 14+600 , km 15+050 - km 15+500”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului  general estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sârbi (DJ 706), km 3+800 – 5+827";  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

 Proiectul ordinii de zi  

Dispoziția nr.350/2021

Minuta

 

Proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ762: Baia de Criș - Bulzeștii de Sus – limită județ Alba, km 22+253 – km 35+202”;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construcție modulară parter – 6 module metalice” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate, pe traseul Deva-Lăsău-Fintoag din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea unor protocoale de predare-primire;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Hunedoara, în domeniul privat al județului Hunedoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;  Doc;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Dramatic „Ion. D. Sîrbu” PetroșaniDoc.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Puncte suplimentare:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021; Doc;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, alocate Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2021;  Doc;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; Doc;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;  Doc1;  Doc2;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Deva, virările de credite bugetare, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;   Doc1;   Doc2;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind acordarea eșalonării/amânării la plata creanțelor bugetare datorate bugetului propriu al județului Hunedoara. Doc;

Informaţii în completare